Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2017

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: DRE.WRE.4211.26.8.2016.JCz, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją z dnia 15 grudnia 2016 r., znak: DRE.WRE.4211.26.8.2016.JCz, zatwierdził Taryfę dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. Taryfa została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 184/2016 z dnia 16.12.2016 r.

Uchwałą z dnia 20.12.2016 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. wprowadził Taryfę do stosowania. Taryfa obowiązuje od dnia 01.01.2017 r.

Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowieniem znak DRE.WRE.4211.26.10.2016.JCz.AKo z dnia 04.01.2017 r., opublikowanym w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 1/2017 z dnia 04.01.2017 r. skorygował oczywistą omyłkę pisarską zawartą w zatwierdzonej na rok 2017 Taryfie dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site