Wzmocnienie współpracy na płaszczyźnie biznes - nauka

16 października br. Oddział Lublin PGE Dystrybucja S.A. podpisał umowę o współpracy z trzema lubelskimi uczelniami: Politechniką Lubelską, Uniwersytetem Przyrodniczym oraz Uniwersytetem Marii Curie-Skłodowskiej.

Dokument sygnowali Andrzej Ścibior, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin, prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko, rektor Politechniki Lubelskiej, prof. dr. hab. inż. Stanisław Baran, Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą Uniwersytetu Przyrodniczego oraz prof. dr. hab. Stanisław Michałowski, Rektor Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie. Umowa podpisana została w Lubelskim Parku Naukowo-Technologicznym S.A. dzięki zaangażowaniu inno-brokera Ilony Dąbrowskiej. Celem ww. porozumienia jest zbudowanie realnego partnerstwa pomiędzy lubelskim biznesem a nauką, a także rozwój przedsiębiorczości akademickiej. Proponowana współpraca realizowana będzie z dbałością o osiągnięcie najwyższego poziomu nauczania i szkolenia, a także swobodnej i otwartej wymiany poglądów oraz doświadczeń. Kooperacja tego typu jest także wyjątkowo istotna w kontekście nowej perspektywy finansowania z Unii Europejskiej – To bardzo ważne, że będziemy mogli razem ubiegać się o fundusze unijne jako firmy współpracujące – stwierdził prof. dr. hab. inż. Piotr Kacejko. Andrzej Ścibior podkreślił wagę współpracy biznesu z nauką. - Chcemy rozwijać się poprzez innowacje i jesteśmy zainteresowani nowoczesnymi technologiami powstającymi na lubelskich uczelniach. Dziękuję za podjęcie tej inicjatywy i liczę na wspólne efekty, którymi będziemy mogli się dzielić i chwalić.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site