Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/1/2017 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.7.2017.LK z dnia 28 kwietnia 2017 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1. Zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki z dnia 10 września 2013 r. znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4 zatwierdzającą Instrukcję Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, zmienioną decyzją z dnia 26 czerwca 2015 r. znak: DRR-4321-5(4)/2015/MKo1, decyzją z dnia 13 stycznia 2016 r. znak:DRR-4321-7(9)/2015/2016/MKo4 oraz decyzją z dnia 07 września 2016 r. znak DRR.WRD.4321.1.1.2016.MKo4 poprzez zatwierdzenie zmian Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej określonych w Karcie aktualizacji nr B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej.

2. Ustalić, zgodnie z wnioskiem strony, termin wejścia w życie zmian zawartych w Karcie aktualizacji B/1/2017 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej na dzień 1 maja 2017 r.

 

Karta aktualizacji B_1_2017

dystrybucja_site pgedystrybucja_site