Aktywna rola prosumentów w sieci elektroenergetycznej

W kwietniu rozpoczęło pracę konsorcjum realizujące projekt zwiększający rolę prosumentów w funkcjonowaniu sieci elektroenergetycznej. Liderem konsorcjum jest Politechnika Łódzka, a w jego skład wchodzą także PGE Dystrybucja S.A., Politechnika Lubelska oraz przedsiębiorstwo APATOR ELKOMTECH S.A.

Głównym założeniem projektu jest zapewnienie możliwości aktywnego udziału prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia. Kim są prosumenci? Nazwą tą można określić wszystkich odbiorców, którzy są zarówno producentami jak i konsumentami energii elektrycznej, np. właścicieli domków jednorodzinnych zasilających je energią elektryczną, wytwarzaną przy użyciu paneli słonecznych. Termin ten staje się coraz bardziej powszechny, bowiem na całym świecie szybko rośnie liczba prosumentów. Celem projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” jest integracja układów prosumenckich z siecią elektroenergetyczną i stworzenie systemu sterowania, który umożliwi operatorowi zapewnienie bezpiecznej  i efektywnej pracy sieci za pomocą urządzeń zainstalowanych w instalacjach prosumenckich.

 

Politechniki Łódzka i Lubelska wraz z PGE Dystrybucja S.A. i z firmą APATOR ELKOMTECH S.A. opracują zintegrowany i zautomatyzowany system, który będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu, urządzenia oraz istniejące instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

- Konsorcjum kierowane przez Politechnikę Łódzką podjęło się ambitnego zadania obserwując zjawiska, które wraz ze wzrostem liczby przydomowych instalacji wykorzystujących odnawialne źródła energii elektrycznej, w sposób niekorzystny wpływały na pracę sieci elektroenergetycznej oraz jakość energii elektrycznej dostarczanej do odbiorców – mówi rektor Politechniki Łódzkiej prof. Sławomir Wiak.

- Projekt stanowi naturalną konsekwencję i rozwiniecie tematyki badawczej prowadzonej na uczelni związanej z optymalnym wykorzystaniem zasobów energii odnawialnej. Wychodzi on naprzeciw coraz powszechniej spotykanemu zjawisku polegającemu na instalowaniu przez drobnych odbiorców instalacji fotowoltaicznych – dodaje rektor Politechniki Lubelskiej, prof. Piotr Kacejko.

Rozwiązanie proponowane w tym projekcie niesie korzyści dla każdego obywatela. Jedną z nich jest możliwość obniżenia opłat za energię elektryczną, a także uzyskanie dodatkowych przychodów dzięki świadczeniu usług dla operatora sieci elektroenergetycznej. Szczególnie ważnym czynnikiem jest zwiększenie niezawodności dostaw energii elektrycznej.

- To bardzo ważny projekt dla nas, jako Operatora Sieci Dystrybucyjnej., dla którego priorytetem jest poprawa efektywności energetycznej i zarządzania infrastrukturą elektroenergetyczną – powiedział Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site