Dni Otwarte Funduszy Europejskich w stacji elektroenergetycznej 110/15kV Korczowa

 Projekt budowy stacji elektroenergetycznej 110/15kV Korczowa oraz zasilającej tę stacje linii 110kV zrealizowany przez PGE Dystrybucja, Oddział Zamość zaprezentowano podczas „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, zorganizowanych przez Ministerstwo Inwestycji i Rozwoju

W ramach „Dni Otwarte Funduszy Europejskich”, prezentowane są szerokiemu gronu zainteresowanych projekty zrealizowane  przy udziale środków Unii Europejskiej. Celem akcji jest promocja efektów wykorzystania  Funduszy Europejskich w Polsce, jak również inspirowanie do sięgania po środki pochodzące z tych funduszy.

Pokaz podczas „Dni Otwartych Funduszy Europejskich była niepowtarzalna okazją zobaczenia z bliska zaawansowanej technologicznie linii  wysokiego napięcia wraz z nowoczesną  stacją elektroenergetyczna. .

 

- Dzięki powstaniu nowej linii energetycznej wysokiego napięcia wraz ze stacją Korczowa, poprawiły się zarówno parametry napięcia, jak i ciągłość dostarczania energii elektrycznej do istniejących i nowych odbiorców. Inwestycja ta stwarza warunki do przyłączenia kolejnych Odnawialnych Źródeł Energii oraz  rozwoju gospodarczego regionu – umożliwia bowiem powstanie nowych firm dających przychód lokalnym budżetom oraz nowe miejsca pracy – powiedział Jan Wazia, z-ca dyrektora generalnego PGE Dystrybucja, Oddział Zamość

Linia wysokiego napięcia Munina-Lubaczów z wprowadzeniem do stacji Korczowa zapewniła poprawę warunków zasilania dla odbiorców i wytwórców  w województwie Podkarpackim, w miejscu połączenia  autostrady A4 z  terytorium Ukrainy. 31 października 2017 r. Spółka PGE Dystrybucja Oddział Zamość zakończyła realizację  projektu inwestycyjnego  pod nazwą „Budowa linii 110kV do stacji Korczowa oraz stacji 110/15kV Korczowa w celu przyłączenia odbiorców oraz energii odnawialnej z obszaru strefy przygranicznej przejścia granicznego Korczowa”. Zrealizowany projekt obejmował budowę dwutorowej linii 110kV  o długości 12,3 km, z wykorzystaniem przewodu typu AFL 6-240 mm² przystosowanego do pracy w temp. 80°C, z zastosowaniem nowych  konstrukcji słupów typu rurowego. Linia wyposażona została w przewód odgromowy typu OPGW 48 zawierający włókna światłowodowe, które wpłyną na zwiększenie niezawodności działania nowoczesnych urządzeń i zabezpieczeń pracujących na stacjach elektroenergetycznych. Wybudowano także stację  110/15 kV wyposażoną w modułową rozdzielnię 110 kV pracującą w układzie H5, oraz 28  polową  rozdzielnicę 15 kV wykonaną jako dwusekcyjną,  dostosowaną do pracy z transformatorami 110/15 kV o docelowej mocy 25 MVA.

W roku 2017 Oddział Zamość przeznaczył na inwestycje w infrastrukturę energetyczną na Lubelszczyźnie i Podkarpaciu ponad 150 mln zł. Zwiększone nakłady na budowę linii, stacji, zabezpieczeń i automatyki oraz przyłączenia były konieczne z uwagi na starzenie się sieci , potrzeby przyłączeniowe , oraz ograniczanie wskaźników SAIDI Wśród dużych inwestycji roku 2017 roku znalazły się jeszcze: rozbudowa stacji Szczebrzeszyn, budowa WRS w stacji 220/110 kV Chełm, rozbudowa rozdzielni SN w st. 110/30/15kV Jarosław, przebudowa wprowadzeń do stacji Jarosław, modernizacja linii SN Ruda Różaniecka –Płazów, modernizacja linii SN Tarnogród – Różaniec.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site