Informacja dla Komitetów Wyborczych

W związku z toczącą się kampanią wyborczą informujemy, że PGE Dystrybucja S.A. od wielu lat nie wyraża zgody na wykorzystanie urządzeń infrastruktury elektroenergetycznej do zamieszczania materiałów reklamowych i wyborczych.

Umieszczanie materiałów reklamowych na słupach i innych urządzeniach elektroenergetycznych nie jest zgodne z zasadami dotyczącymi utrzymania tych urządzeń, ich znakowania oraz dbałości o ich funkcjonalność i wygląd. Może ponadto stanowić zagrożenie dla osób postronnych oraz  dla funkcjonowania linii oraz jest istotnym utrudnieniem dla elektromonterów, którzy te linie konserwują i naprawiają. Umieszczane na  słupach lub zawieszone pomiędzy słupami napowietrznych linii elektroenergetycznych tablice i bannery reklamowe często uniemożliwiają lub utrudniają prawidłową eksploatację linii oraz wydłużają czas usuwania awarii.

Brygady techniczne powołane do usuwania awarii i obsługi sieci dostarczającej odbiorcom energię elektryczną nie powinny być angażowane w kwestie wyborcze, ani też w usuwanie ze słupów i urządzeń elektroenergetycznych materiałów reklamowych, które przy okazji każdych wyborów mogłyby pojawić się w dużych ilościach na całym terenie naszego działania.

Z uwagi na opisane powyżej względy bezpieczeństwa, uwarunkowania dotyczące eksploatacji sieci elektroenergetycznych oraz względy estetyczne nie wyrażamy zgody na umieszczanie na elementach i urządzeniach sieciowych żadnych materiałów reklamowych i informacyjnych, w tym wyborczych.

Liczymy na odpowiedzialne potraktowanie tej kwestii przez Komitety Wyborcze oraz przypominamy, iż zgodnie z Art. 110 i Art. 495 Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. Kodeks wyborczy umieszczanie plakatów i haseł wyborczych na urządzeniach energetycznych bez zgody właściciela jest niedozwolone i podlega karze grzywny.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site