Informacja o kontynuowaniu sprzedaży energii w przypadku niewywiązania się dotychczasowego Sprzedawcy

Informujemy, że zgodnie z zasadami określonymi w Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej, w przypadku braku możliwości wywiązania się z umowy sprzedaży energii elektrycznej bądź umowy kompleksowej przez Państwa dotychczasowego sprzedawcę, PGE Dystrybucja będzie realizować wobec odbiorców końcowych sprzedaż rezerwową.

Sprzedaż rezerwowa pozwala na zapewnienie odbiorcom ciągłości dostaw energii elektrycznej .

Aby zakończyć korzystanie ze sprzedaży rezerwowej i jednocześnie zachować ciągłość dostaw energii, należy zawrzeć umowę sprzedaży energii elektrycznej lub umowę kompleksową z wybranym przez Państwa sprzedawcą (lista sprzedawców, którzy mogą sprzedawać energię elektryczną na terenie PGE Dystrybucja znajduje się na stronie internetowej: https://pgedystrybucja.pl/Dla-Klienta/Przydatne-dokumenty).

W przypadku wystąpienia dodatkowych pytań, prosimy o kontakt z Państwa Oddziałem PGE Dystrybucja.  Dane kontaktowe do Oddziałów PGE Dystrybucja  znajdą Państwo na stronie:  https://pgedystrybucja.pl/Kontakt

dystrybucja_site pgedystrybucja_site