Komunikat dotyczący Karty Aktualizacji Nr B/1/2018 IRiESD

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 17.01.2018 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 01.02.2018 r.  konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/1/2018 IRiESD.

W ramach przeprowadzonego procesu konsultacji nie zgłoszono uwag do przedstawionego projektu Karty Aktualizacji IRiESD, który wraz z niniejszym komunikatem został zamieszczony na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi URE do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/1/2018.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site