Mobilna stacja transformatorowa PGE Dystrybucja skróci przerwy w dostawach energii elektrycznej podczas awarii

Przewoźna stacja transformatorowa, eksploatowana w lubelskim Oddziale PGE Dystrybucja umożliwia tymczasowe zasilenie Odbiorców, gdy istniejąca sieć ulega uszkodzeniu bądź wymaga wyłączenia do prac eksploatacyjnych

Wykorzystanie mobilnej stacji połączonej z agregatem prądotwórczym dużej mocy w znaczący sposób ogranicza czas przerw w dostawach energii elektrycznej podczas występowania awarii. Umożliwia również prowadzenie prac planowych na odgałęzieniach i magistralach sieci SN bez przerw w dostawach energii do odbiorców, co istotnie wpływa na obniżenie wskaźnika SAIDI (wskaźnik średniego czasu trwania przerw w dostawach energii elektrycznej wyznaczony w minutach na odbiorcę)

 

Konstrukcja przewoźnej stacji umożliwia wykorzystanie jej w dwóch wariantach:

  • przy zasilaniu odbiorców na poziomie niskiego napięcia - poprzez mobilną stację zasilenie stacji linią lub liniami kablowymi średniego napięcia,
  • przy zasileniu odbiorców na poziomie średniego napięcia - poprzez zasilanie stacji agregatem prądotwórczym po stronie niskiego napięcia.

Na szczególną uwagę zasługuje to drugie zastosowanie. Nowatorskim rozwiązaniem jest zasilanie dużej liczby odbiorców na poziomie średniego napięcia 15 kV, np. kilka stacji transformatorowych zasilanych poprzez odgałęzienie lub część wydzielonej magistrali SN. Taki sposób zasilania realizowany jest poprzez zasilenie stacji mobilnej po stronie nN za pomocą agregatu prądotwórczego, transformację napięcia do poziomu 15 kV, a następnie - poprzez odcinek kabla - podanie napięcia na sieć SN napowietrzną lub kablową. Rozwiązanie stało się możliwe po zastosowaniu mobilnej stacji transformatorowej i nowoczesnych zabezpieczeń średniego napięcia. W rozdzielnicy SN zabudowane zostały przekładniki napięciowe współpracujące z sterownikiem polowym MUPASZ 902E, który realizuje zabezpieczenie zerowo-napięciowe strony średniego napięcia podczas pracy w wariancie: agregat -> stacja -> sieć SN. Dodatkowo, w stacji uzyskano funkcję automatycznej synchronizacji z siecią. Podłączenie do sieci może odbywać się z wyłączeniem napięcia lub bez wyłączenia odbiorców - przy podłączeniu do wnętrzowej stacji transformatorowej bądź wykorzystaniu technologii PPN (prac pod napięciem) w przypadku sieci napowietrznej. Można zbudować układ, który przejmie obciążenie sieci SN bez powodowania przerw w dostawie energii elektrycznej do odbiorców.

 

Stacja transformatorowa produkcji Elektromontaż-Lublin posadowiona na podwoziu jezdnym, 2-osiowym, z możliwością ciągnięcia za pojazdem, przystosowana jest do obsługi z zewnątrz i angażuje stosunkowo niewielką liczbę pracowników. Obsługa zestawu stacja-agregat to zespół 2-osobowy, a czas uruchomienia urządzeń przy współudziale zespołu pogotowia to niecała godzina. Co istotne, niewielki ciężar (3400 kg) i małe gabaryty zapewniają dużą mobilność stacji, szczególnie w terenach miejskich. W przypadku zasilania rozległej sieci SN (wiele stacji transformatorowych), ograniczeniem jest moc agregatu prądotwórczego oraz moc transformatora zainstalowanego w stacji mobilnej (400 kVA). W czasie prac prowadzonych na terenie Oddziału Lublin za pomocą prezentowanego zestawu zasilano jednocześnie po stronie średniego napięcia 11 stacji transformatorowych. Liczba stacji, jaką można zasilić jednocześnie, uzależniona jest od ich obciążeń (pora dnia, charakter obciążenia – odbiorcy komunalni, firmy produkcyjne itp.).

Koncepcja powstania tego rozwiązania zrodziła się w Rejonie Energetycznym Lublin-Miasto.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site