PGE Dystrybucja na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego

Wojewoda lubelski Przemysław Czarnek, lubelski kurator oświaty Teresa Misiuk  wzięli udział w spotkaniu z przedstawicielami pracodawców województwa lubelskiego. Celem spotkania było opracowanie planu działania na rzecz promocji szkolnictwa zawodowego w województwie lubelskim. PGE Dystrybucja reprezentował rzecznik prasowy, Adam Rafalski.

 

Podczas spotkania dyskutowano na temat  treści deklaracji o zaplanowaniu i zrealizowaniu kampanii promocyjnej adresowanej do młodych ludzi podejmujących decyzję o wyborze swojej przyszłej ścieżki zawodowej.

Kampania społeczna jest potrzebna i musi być zakrojona na szeroką skalę. Trzeba wykorzystywać te doświadczenia, które, m.in. pracodawcy nam przekazują. Wszystko po to, żeby odwrócić to, co jest niekorzystne dla przyszłości młodzieży. 52% uczniów uczy się w liceach ogólnokształcących, które nie sytuują dobrze na rynku pracy młodych ludzi, tych którzy szukają konkretnego zatrudnienia– podkreślał  wojewoda Czarnek.

Podczas spotkania podpisana została deklaracja pracodawców oraz wojewody lubelskiego wraz z lubelskim kuratorem oświaty dotycząca promocji kształcenia zawodowego w województwie lubelskim.

Deklaracja już sama w sobie będzie formą promocji szkolnictwa zawodowego. Wraz z panią kurator przekażemy kopię tej deklaracji do wszystkich szkół podstawowych i gimnazjalnych. Chcemy, aby ta deklaracja była dostępna dla wszystkich nauczycieli, uczniów, a nade wszystko rodziców i rad rodziców w tych szkołach. Żeby pokazać, że jest realne i bezpośrednie zainteresowanie pracodawców ziemi lubelskiej kształceniem młodych elit fachowców, których brakuje dzisiaj na rynku pracy w województwie lubelskim. Rynek pracy w województwie rozwija się dynamicznie. Chcemy pokazać uczniom Lubelszczyzny, że w perspektywie kilku lat mogą zdobyć zawód, dyplom, dokument potwierdzający ich umiejętności i pracę na Lubelszczyźnie, bez konieczności wyjazdu za granicę. To wymaga ich decyzji o kształceniu się w szkołach branżowych – dodał wojewoda Czarnek. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site