PGE Dystrybucja na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał podczas Ogólnopolskiego Szczytu Gospodarczego w Siedlcach porozumienie z Ministerstwem Energii w zakresie współpracy sektora energetycznego na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa kraju.

W ramach podpisanego porozumienia PGE Dystrybucja zobowiązała się do podjęcia szerokiej współpracy z innymi uczestnikami rynku na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa sektora energii w Polsce, wymiany doświadczeń i informacji o zagrożeniach cyberbezpieczeństwa oraz w przypadku wystąpienia incydentu cyberbezpieczeństwa, wymiany informacji umożliwiającej wykrycie zagrożenia w innych przedsiębiorstwach energetycznych w Polsce i minimalizację skutków ewentualnego incydentu.

 

Źródło: ME

- Współczesna energetyka, zwłaszcza w zakresie dystrybucji energii elektrycznej, wymaga ciągłego zwiększania bezpieczeństwa informatycznego i zabezpieczenia jej przed potencjalnymi atakami. Podpisane dzisiaj porozumienie wychodzi na przeciw potrzebom naszej Spółki w zakresie wymiany informacji i doświadczeń w tej dziedzinie z innymi uczestnikami sektora elektroenergetycznego – powiedział podczas uroczystości podpisania porozumienia Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja

Sygnowane przez Ministra Energii, Krzysztofa Tchórzewskiego porozumienie w zakresie współpracy na rzecz zwiększenia cyberbezpieczeństwa Polski podpisały również zarządy innych Operatorów Sieci Dystrybucyjnych działających w Polsce, tj. Tauron Dystrybucji, Enei Operator i Energi Operator.  Celem zawartych porozumień jest wymiana informacji pomiędzy spółkami energetycznymi w zakresie zidentyfikowanych zagrożeń bezpieczeństwa dla systemów teleinformatycznych, incydentów związanych z zagrożeniem informatycznym, a także realizowanie inicjatyw edukacyjnych i informacyjnych podnoszących świadomość zagrożeń w zakresie cyberbezpieczeństwa

dystrybucja_site pgedystrybucja_site