PGE Dystrybucja przyłączy więcej OZE na Lubelszczyźnie

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin rozpoczęła prace nad przebudową stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. To kolejny projekt modernizacyjny Spółki, dzięki któremu zwiększą się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych, pochodzących z odnawialnych źródeł energii. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

Inwestycja, obejmie budowę nowej stacji GPZ z zastosowaniem nowoczesnej rozdzielni 110kV typu GIS. Przedmiotowa rozdzielnia zostanie wybudowana w układzie z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych i sprzęgłem poprzeczno-podłużnym oraz zostanie zapewnione miejsce na 4 dodatkowe pola liniowe110 kV. Powyższy układ rozdzielni 110 kV zapewni zwiększenie możliwości ruchowych z jednoczesnym polepszeniem pewności zasilania (możliwość ewentualnej wymiana jednego z modułów bez konieczności wyłączania modułów sąsiednich). Nowy budynek rozdzielni sieciowej SN, ze względu na konieczność zachowania ciągłości w dostaw energii, umiejscowiony został w pobliżu istniejącej i pracującej przez cały okres budowy rozdzielni 110kV i SN.. W ww. budynku zostanie zlokalizowana 44-polowa rozdzielnia 15kV.

 

Przebudowa stacji GPZ Budzyń zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze, co wiąże się ze zmniejszeniem emisji CO2 do atmosfery i tym samym zwiększeniem udziału zielonej energii na terenie kraju. Dodatkowo, nowa stacja, umożliwiając przyłączenie nowych obiektów, stworzy duże możliwości aktywizacji gospodarczej całego regionu.

„Inwestycje w modernizację i rozwój sieci dystrybucyjnej to najważniejszy obszar naszej działalności. Podnosimy niezawodność sieci poprawiając bezpieczeństwo dostaw energii oraz dostosowujemy istniejącą sieć do nowych potrzeb takich jak rozwijające się projekty energii odnawialnej czy też rosnące zainteresowanie energią prosumencką.” – powiedział Andrzej Kuchciak Dyrektor Generalny Oddziału Lublin.

Wartość projektu wynosi 31 127,5 tys. zł, z czego 17 537,0 tys. zł będzie pochodzić ze środków Unii Europejskiej w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE” Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020.

Prace projektowe i budowlane zgodnie z podpisana umową mają zakończyć się w IV kw. 2019 r.

PGE Dystrybucja S.A. Oddział Lublin jest jedną z najstarszych i największych firm działających na terenie Lubelszczyzny. Dostarcza energię elektryczną ponad 560 tys. klientom w części województw lubelskiego i mazowieckiego. Nadzoruje prawie 40 tys. km linii elektroenergetycznych o różnych napięciach, łącznie z oświetleniem ulicznym, w tym ponad tysiąc km linii 110 kV oraz 9,8 tys. stacji transformatorowych

dystrybucja_site pgedystrybucja_site