PGE Dystrybucja przyłączy więcej OZE na Podkarpaciu

PGE Dystrybucja zrealizuje kolejny projekt modernizacyjny, dzięki któremu zwiększą się możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej nowych mocy wytwórczych, pochodzących z odnawialnych źródeł energii.

25 września  2018 r. w siedzibie Ministerstwa Energii przedstawiciele PGE Dystrybucja podpisali umowę o dofinansowanie projektu „Budowa linii 110kV Nowy Żmigród-Iwonicz w celu umożliwienia rozwoju energetyki odnawialnej w południowej części województwa podkarpackiego”. Program ten wpisuje się w działania na rzecz rozwoju sieci elektroenergetycznej.

 

W ramach realizowanej inwestycji powstanie zupełnie nowa linia 110 kV o długości 27 km, która  połączy Żmigród z Iwoniczem. Zmodernizowane i rozbudowane zostaną stacje transformatorowe 110 kV/SN Nowy Żmigród oraz 110 kV/SN Iwonicz, co znacznie zwiększy możliwości przyłączania do sieci elektroenergetycznej OSD nowych mocy wytwórczych, pochodzących z odnawialnych źródeł energii.  Dodatkowo, realizacja tych projektów poprawi stabilność dostaw energii elektrycznej do odbiorców, a tym samym korzystnie wpłynie na bezpieczeństwo energetyczne południowego Podkarpacia.

- Polityka inwestycyjna Spółki zakłada duże i kompleksowe przedsięwzięcia współfinansowane ze środków unijnych. Pozwoli to zintensyfikować proces modernizacji sieci, co korzystnie wpłynie na stan krajowego systemu elektroenergetycznego – podkreślił  Wojciech Lutek, prezes zarządu PGE Dystrybucja

Dofinansowanie pochodzi z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020 i będzie realizowane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych” oraz poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących  budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”. 

Wartość projektu szacuje się na ok. 32 mln zł, z czego kwota dofinansowania wyniesie 23 mln zł.  Zakończenie inwestycji planowane jest na II kwartał 2020 roku.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site