PGE Dystrybucja stawia na szkoły branżowe w Rzeszowie

21 lutego podpisano porozumienie inicjujące współpracę pomiędzy PGE Dystrybucja Oddział Rzeszów i  Zespołem Szkół Elektronicznych w Rzeszowie. Uczniowie z ZS Elektronicznych będą mogli zdobywać doświadczenie zawodowe w obiektach PGE Dystrybucja.

Celem porozumienia jest podejmowanie wspólnych działań na rzecz aktywnego rozwoju szkolnictwa zawodowego w specjalizacjach prowadzonych przez ZS Elektronicznych i promowanie działalności prowadzonej przez PGE Dystrybucja wśród potencjalnych, przyszłych pracowników spółki. Dokument ten stanowi  realizację długofalowego planu rozwoju kadr oraz zapobieganiu powstawania tzw. luki pokoleniowej i kompetencyjnej w grupie elektromonterów i kadry inżynieryjno-technicznej w PGE Dystrybucja.

 

- Cieszy nas, że w edukacji nastąpił swoisty powrót do szkół branżowych i profili technicznych. Dzięki temu porozumieniu uczniowie ZS Elektronicznych będą mieli możliwość zapoznania się z infrastrukturą techniczną Operatora Sieci Dystrybucyjnej. Pod nadzorem naszych fachowców będą mogli poznać arkana pracy energetyków, elektromonterów, czy dyspozytorów, co bez wątpienia pomoże im w dokonaniu właściwego wyboru drogi zawodowej – podkreślił Władysław Turek, Dyrektor Generalny rzeszowskiego Oddziału PGE Dystrybucja.

Ważnym aspektem porozumienia jest wyrażenie woli obu stron do prowadzenia działań w kierunku podnoszenia i doskonalenia kwalifikacji przyszłej kadry technicznej niezbędnych na rozwijającym się rynku pracy. Ustalono, że współpraca między stronami realizowana będzie poprzez wzajemne wsparcie merytoryczne, dydaktyczne i szkoleniowe. W szczególności poprzez organizację zajęć edukacyjnych w zawodach technik automatyk, technik elektronik, technik informatyk oraz organizację wspólnych działań o charakterze edukacyjnym, promocyjnym i naukowym. W ramach porozumienia organizowane będą również wykłady, pokazy szkoleniowe i warsztaty dla uczniów.  PGE dystrybucja włączy się również w organizację Dni Otwartych Zespołu Szkół Elektronicznych i wspólną organizację konkursów związanych z szeroko rozumianą energetyką.

 Obserwuję wzrost zapotrzebowania firm z branży energetycznej na wysokiej klasy fachowców: przede wszystkim techników elektroników, informatyków i automatyków. Zachętą do wyboru tego profilu kształcenia może być fakt, że już teraz mamy bardzo dobrze wyposażone pracownie techniczne. Bazujemy na sprzęcie stosowanym w najnowocześniejszych firmach branży technologicznej w naszym regionie. Mam nadzieję, że to porozumienie umożliwi nam różnorodne formy współpracy tj. klasy patronackie, praktyki czy staże wakacyjne – powiedział Jerzy Dudzic, Dyrektor Zespołu Szkół Elektronicznych w Rzeszowie.

Podpisanie przedmiotowego porozumienia to nie jedyna inicjatywa w zakresie zacieśnienia współpracy ze szkołami branżowymi. W styczniu br. PGE Dystrybucja O. Rzeszów zawarł podobne porozumienie o współpracy z Zespołem Szkół Energetycznych w Rzeszowie.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site