PGE Dystrybucja w elitarnym gronie Liderów Bezpiecznej Pracy

Centralny Instytut Ochrony Pracy już po raz 20. wyróżnił firmy i instytucje prowadzące aktywne działania w zakresie poprawy bezpieczeństwa i ochrony zdrowia człowieka. Do tego elitarnego grona firm dołączyła PGE Dystrybucja

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, które powstało już w 1998 r., przyjmowane są przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Obecnie do Forum Liderów należy 146 przedsiębiorstw (głównie dużych), które mogą być stawiane za przykład w kwestiach związanych z kulturą bezpiecznej pracy.

Tegoroczna gala wręczenia prestiżowych Kart Liderów Bezpiecznej Pracy odbyła się we Wrocławiu podczas XXI Konferencji Forum Liderów Bezpiecznej Pracy. Podczas wrocławskiej uroczystości, wręczono nie tylko Karty, ale również nominacje dla nowych członków Forum Liderów. Wśród nowych członków Forum Liderów znalazł się Flextronics International Poland Sp. z o.o., Iturri Poland Sp. z o.o., Orlen Upstream Sp. z o.o. oraz PGE Dystrybucja S.A.

 

- PGE Dystrybucja od lat podejmuje działania mające na celu poprawę warunków i  bezpieczeństwa pracy. Cieszę się, że nasze wysiłki zostały docenione przez tak ważną dla całego środowiska organizację, jaką jest Centralny Instytut Ochrony Pracy – powiedział Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja.

 

Do Forum Liderów Bezpiecznej Pracy, działającego od 1998 r., należą przedsiębiorstwa i organizacje, dla których troska o zdrowie i bezpieczeństwo pracowników jest naturalnym, nieodłącznym elementem codziennej działalności biznesowej. W praktyce działalności gospodarczej oznacza to zapewnianie pracownikom takich warunków, które umożliwiają wykonywanie pracy w sposób bezpieczny i zgodny z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Jako członkowie Forum, przedsiębiorstwa i organizacje mają możliwość poddania się ocenie obszaru bhp i ubiegania się o prestiżowe wyróżnienia - Karty Liderów Bezpiecznej Pracy. Ocena przeprowadzana jest w bardzo szerokim zakresie. Poza wskaźnikami dotyczącymi liczby wypadków przy pracy i chorób zawodowych, ocenie poddawana jest m.in. aktywność i innowacyjność przedsiębiorstw w obszarze BHP. Od Liderów oczekuje się również współpracy z instytucjami naukowymi, w tym wykorzystywania dorobku naukowo-badawczego tych instytucji do oceny i zmniejszania ryzyka zawodowego. Centralny Instytut Ochrony Pracy-PIB, który powołał do życia Forum Liderów, jest jedyną placówką naukowo-badawczą w Polsce zajmującą się tak kompleksowo problematyką kształtowania warunków pracy zgodnie z psychofizycznymi możliwościami człowieka. Dlatego elementem oceny jest też współpraca członków Forum Liderów z CIOP-PIB, szczególnie w zakresie wykorzystywania wyników programów wieloletnich dotyczących poprawy warunków pracy.

Forum Liderów Bezpiecznej Pracy jest miejscem dla najlepszych, najbardziej ambitnych w sferze bezpieczeństwa pracy przedsiębiorstw. Wysokie wymagania regulaminu Forum pozwoliły na zebranie takiego właśnie grona. Firmy należące do Forum Liderów wyróżnia także dbałość o stałe podnoszenie kwalifikacji swojej kadry i prowadzenie działań, które mają pomagać w zapobieganiu wypadkom przy pracy i chorobom zawodowym. Ważnym elementem oceny jest też prowadzona przez przedsiębiorstwa działalność profilaktyczna i jej efekty. Ostatnim, choć równie istotnym obszarem oceny, jest szerokie upowszechnianie tematyki bezpieczeństwa pracy. Liderzy powinni bowiem nie tylko skupiać się na tzw. własnym podwórku, czyli bezpieczeństwie pracy w swoim przedsiębiorstwie, ale oddziaływać także na podwykonawców i otoczenie społeczne. Oczekuje się od nich również upowszechniania w mediach tematyki bezpieczeństwa pracy oraz wyników prowadzonych działań profilaktycznych. 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site