PGE Dystrybucja wdraża program wsparcia kształcenia zawodowego

Podpisane podczas lubelskich Targów Edukacyjnych listy intencyjne pomiędzy PGE Dystrybucja a szkołami zawodowymi w województwie: lubelskim, łódzkim, mazowieckim, podkarpackim i świętokrzyskim otwierają możliwości wspólnego działania na rzecz rozwoju szkolnictwa zawodowego i zachęcania młodzieży do wyboru zawodów związanych z branżą energetyczną.

Zawarte porozumienia o współpracy w ramach programu „Wsparcie kształcenia zawodowego”  zobowiązują Strony  do wspólnego działania na rzecz doskonalenia praktycznych umiejętności uczniów, prezentowania nowoczesnych technologii stosowanych we współczesnej energetyce a także podnoszenia kwalifikacji nauczycieli przedmiotów zawodowych. Dzięki programowi PGE Dystrybucja możliwe będą różne formy współpracy ze szkołami, których wybór zależeć będzie od zapotrzebowania konkretnej szkoły i możliwości oddziałów Spółki. Realizacja programu będzie miała różne formy współpracy – będą to zarówno klasy patronackie, staże i praktyki, jak i wspólne działania promocyjne mające na celu zachęcenie młodych ludzi do wyboru technicznych zawodów.

 

- Program PGE Dystrybucja wychodzi naprzeciw potrzebom zarówno sektora energetycznego, który staje dziś przed problemem luki pokoleniowej, czyli brakiem zastępowalności specjalistów. Skorzystają z niego również samorządy, administracja publiczna i wreszcie zwykli ludzie. Wspólnie z obecnymi tutaj dyrektorami szkół chcemy zbudować kompleksowy program odtworzenia współpracy szkolnictwa z branżą energetyczną – podkreślił Wojciech Lutek, Prezes Zarządu PGE Dystrybucja

 

 

Obecni na uroczystości dyrektorzy reprezentowali szkoły z większości obszaru działania PGE Dystrybucja. Wśród sygnatariuszy porozumienia znalazły się szkoły z województwa lubelskiego, gdzie siedzibę ma PGE Dystrybucja: Zespół Szkół Energetycznych im. prof. Kazimierza Drewnowskiego w Lublinie, Zespół Szkół Technicznych im. Marii Skłodowskiej–Curie w Puławach, Zespół Szkół Zawodowych Nr 2 im. Franciszka Żwirki i Stanisława Wigury w Białej Podlaskiej oraz Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 3 im. Armii Krajowej w Zamościu a także z innych województw, tj:.

- łódzkiego: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych Nr 1 w Sieradzu  i Centrum Edukacji Zawodowej w Sieradzu

- mazowieckiego: Zespół Szkół im. H. i K. Gnolińskich w Siennicy oraz Zespół Szkół Nr 1 im. St. Staszica w Pruszkowie 

- podkarpackiego: Zespół Szkół Elektronicznych w Rzeszowie oraz Regionalne Centrum Edukacji Zawodowej w Nisku

- świętokrzyskiego:  Zespół Szkół Technicznych  im. Armii Krajowej w Skarżysku-Kamiennej oraz Zespół Szkół Elektrycznych w Kielcach

 

Podpisane porozumienia zainicjowane przez  PGE Dystrybucja wpisują się w kompleksowe działania Grupy Kapitałowej PGE mające na celu współpracę ze szkołami różnego szczebla.

 

PGE Dystrybucja podpisała także porozumienia o współpracy naukowo-technicznej z uczelniami wyższymi. Ich efektem jest realizacja wspólnych przedsięwzięć, które służą wymianie doświadczeń, rozwiązywaniu problemów natury teoretycznej i praktycznej oraz praktycznego wykorzystania potencjału naukowego uczelni. Przykładem jest współpraca z Politechniką Lubelską, z którą realizowany projekt  budowy stacji do dwukierunkowego ładowania pojazdów elektrycznych połączonej z infrastrukturą oświetleniową.

Prototyp systemu ma być gotowy za dwa lata, następnie zaplanowane jest jego testowanie pod względem wpływu na system elektroenergetyczny, trwałości i ergonomii. Prace nad projektem zakończą się na początku 2020 r.                                                     

dystrybucja_site pgedystrybucja_site