PGE Dystrybucja zautomatyzuje system zarządzania instalacjami prosumenckimi

Zarząd PGE Dystrybucja podpisał umowę o dofinansowanie projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta”. Wdrożenie tego projektu zwiększy liczbę i moc odnawialnych źródeł energii, które można podłączyć do sieci bez konieczności przeprowadzania jej gruntownej modernizacji.

Celem projektu jest opracowanie i wdrożenie nowej usługi na potrzeby nowoczesnej elektroenergetycznej sieci dystrybucyjnej oraz opartego na jej wykorzystaniu systemu zarządzania. Usługa polega na aktywnym udziale prosumenta w pracy sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia (nN), w stopniu zależnym od jego decyzji. Korzyść z usługi odniesie zarówno Operator Systemu Dystrybucyjnego (OSD) -  poprzez zmniejszenie kosztów eksploatacji i rozbudowy sieci, jak i prosument - dzięki profitom ze świadczenia tej usługi. W wyniku większych możliwości zarzadzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii, a także zwiększy się liczba i moc źródeł odnawialnych, które można podłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy. Dla realizacji tego celu zostanie opracowany i wdrożony automatyzowany system zarządzania współpracą infrastruktury sieci dystrybucyjnej nN z rozproszonymi źródłami energii zainstalowanymi w instalacjach prosumenckich. System będzie wykorzystywał nowe, zaprojektowane specjalnie do tego celu urządzenia oraz instalacje już eksploatowane przez prosumentów.

 

Umowa o dofinansowanie projektu została podpisana pomiędzy  Narodowym Centrum Badań i Rozwoju a konsorcjum składającym się z Politechniki Łódzkiej (lider konsorcjum), PGE Dystrybucja S.A., Politechniki Lubelskiej i Apator Elkomtech S.A. Projekt został złożony w ramach konkursu 1/4.1.2/2017, Działanie 4.1 "Badania naukowe i prace rozwojowe”, Poddziałanie 4.1.2 „Regionalne agendy naukowo-badawcze” Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014 – 2020.

Całkowity koszt projektu wynosi  4 111 669,07 PLN. Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site