Ponad 10 tys. mikroinstalacji w sieci PGE Dystrybucja

W pierwszym kwartale 2018 r. liczba mikroinstalacji przyłączonych do sieci dystrybucyjnych PGE przekroczyła 10 tys. Przyłączenia OZE w sieci tego operatora to niemal wyłącznie fotowoltaika.

PGE Dystrybucja w pierwszym kwartale 2018 r. przyłączyła do swojej sieci 944 mikroinstalacje o łącznej mocy 6,06 MW – wszystkie wykonano w technologii fotowoltaicznej. W tym 4 mikroinstalacje o łącznej mocy 0,08 MW przyłączono w trybie umowy. Pozostałe zrealizowano na zgłoszenie.

 

To wynik gorszy niż odnotowany przez tego operatora we wcześniejszym kwartale, kiedy przyłączono 1 173 mikroinstalacje o łącznej mocy 7,2 MW. Jeszcze więcej mikroinstalacji – 1 327 o łącznej mocy 7,45MW – PGE Dystrybucja przyłączyła w trzecim kwartale ub.r.

Natomiast rok wcześniej, w pierwszym kwartale 2017 r., w sieci tego OSD pojawiło się 756 mikroinstalacji o łącznej mocy 4,88 MW.

W całym ubiegłym roku PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 4 162 mikroinstalacje o łącznej mocy 25,91 MW.

Jak wynika z danych zebranych przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej, do końca 2017 roku do sieci PGE Dystrybucja przyłączono 9 335 mikroinstalacji, a po doliczeniu przyłączeń z pierwszego kwartału br., wychodzi, że ten operator przyłączył do końca marca br. już 10 279 mikroinstalacji.

W pierwszym kwartale 2018 r. PGE Dystrybucja przyłączyła ponadto 14 większych źródeł OZE o jednostkowej mocy ponad 40 kW, a więc niezaliczanych do mikroinstalacji. W tym 13 instalacji o łącznej mocy 6,42 MW wykonano w technologii fotowoltaicznej, a jedno przyłączenie dotyczyło biogazowni o mocy 1 MW.

We wcześniejszym, IV kwartale ten operator systemu dystrybucyjnego przyłączył 11 większych instalacji OZE o jednostkowej mocy ponad 40 kW, a ich łączna moc wyniosła 5,57 MW.

W całym 2017 r. PGE Dystrybucja przyłączyła do sieci 37 systemów OZE niezaliczanych do grupy mikroinstalacji. Ich łączna moc sięgnęła 29,19 MW.

Na koniec 2017 r. w sieci tego operatora miało pracować, według PTPiREE, w sumie 9 910 źródeł OZE o łącznej mocy 1416,3 MW. Po dodaniu liczb z pierwszego kwartału br., wychodzi, że na koniec marca PGE Dystrybucja przyłączyła w sumie 10 868 źródeł OZE o łącznej mocy 1429,77 MW.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site