Konkurs na stanowisko Wiceprezesa Zarządu PGE Dystrybucja S.A.

Rada Nadzorcza PGE Dystrybucja S.A. z siedzibą w Lublinie  działając na podstawie uchwały nr 65/III/2019 z dnia 26 kwietnia 2019 roku ogłasza postępowanie kwalifikacyjne na stanowisko Wiceprezesa Zarządu III kadencji spółki PGE Dystrybucja S.A. (dalej „Spółka” albo „PGE Dystrybucja”).

Pisemne zgłoszenia kandydatów należy składać w siedzibie Spółki w Lublinie, przy ul. Garbarskiej 21 A, w sekretariacie Zarządu Spółki w dni robocze w godzinach 8.00 - 15.00. Termin przyjmowania zgłoszeń mija 10 maja 2019 roku o godz. 15.00.

 

Szczegóły dotyczące postępowania kwalifikacyjnego znajdują się  w załączonych poniżej dokumentach do pobrania:

dystrybucja_site pgedystrybucja_site