Przebudowa stacji 110/30/15 GPZ Budzyń

23 lipca 2018 r. lubelski Oddział PGE Dystrybucja zawarł umowę na realizację inwestycji polegającej na przebudowie stacji 110/30/15 GPZ Budzyń. Celem projektu jest zwiększenie potencjału przyłączania źródeł energii odnawialnej do sieci elektroenergetycznej. Projekt współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej.

W ramach inwestycji zostanie przebudowana stacja GPZ Budzyń, która po okresie długotrwałego użytkowania wymaga remontu. Nowa stacja zostanie zaprojektowana i wybudowana między innymi w oparciu o nowoczesną rozdzielnię 110 kV typu GIS w układzie z podwójnym sekcjonowanym systemem szyn zbiorczych wraz ze sprzęgłem poprzeczno-podłużnym oraz miejscem na 4 dodatkowe pola liniowe 110 kV oraz dwusekcyjną 44-polową rozdzielnia 15 kV zasilaną z 2 transformatorów 110/15 kV.

 

Stacja GPZ Budzyń została wybudowana w latach 50. ubiegłego wieku. W latach 70., w celu umożliwienia zasilania podmiotu przyłączanego 3 niezależnymi liniami 110 kV, rozdzielnia 110 kV została zmodernizowana. Dziś stacja 110/30/15 kV pracuje z dwusystemową rozdzielnią 110 kV, rozdzielnią 30 kV stanowiącą wyłącznie rezerwowe zasilania dla stacji GPZ Annopol i rozdzielnią 15 kV.

                Na przebudowę stacji GPZ Budzyń miało wpływ kilka czynników: konieczność zasilenia projektowanej nowej linii 110 kV relacji Annopol - Budzyń, układ pracy rozdzielni 110 kV uniemożliwiający wymianę wyeksploatowanych urządzeń oraz likwidacja napięcia 30 kV (po wybudowaniu wspomnianej wyżej linii w kierunku Annopola). W rozdzielni 15 kV należało również zapewnić miejsce dla wydawania nowych warunków przyłączeniowych. Dodatkowo, ze względu na pracę sieci koordynowanej, przebudowa stacji musi być realizowana z ciągłą pracą rozdzielni 110 i 15 kV.

Przebudowa stacji GPZ Budzyń zwiększy techniczną możliwość przyłączania kolejnych źródeł czystej energii na tym obszarze, a tym samym przyczyni się do redukcji emisji CO2 poprzez zwiększenie udziału zielonej energii w polskim miksie energetycznym – powiedział Andrzej Kuchciak, Dyrektor Generalny Oddziału Lublin PGE Dystrybucja.

 

                Całkowita wartość projektu wynosi 31 127 500 zł, z czego 17 537 050 zł będzie pochodzić z dofinansowania. Środki zostaną przekazane w ramach działania 1.1 „Wspieranie wytwarzania i dystrybucji energii  pochodzącej ze źródeł odnawialnych”, poddziałania 1.1.2 „Wspieranie projektów dotyczących  budowy oraz przebudowy sieci umożliwiających przyłączanie jednostek wytwarzania energii z OZE”  Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko na lata 2014-2020. Projekt realizuje PGE Dystrybucja Oddział Lublin. Zakończenie inwestycji planowane jest na grudzień 2019.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site