Przyłączenie do sieci PGE Dystrybucja jeszcze prostsze!

Chcesz przyłączyć  do sieci elektroenergetycznej PGE Dystrybucja dom, lokal  mieszkalny lub zwiększyć moc przyłączeniową? Teraz możesz to zrobić także za pomocą Internetu! 

Portal Nowych Odbiorców” jest aplikacją przeznaczoną dla obecnych i przyszłych odbiorców energii elektrycznej PGE Dystrybucja. Dzięki niej, wszystkie osoby fizyczne chcące przyłączyć do sieci elektroenergetycznej nowy obiekt o mocy do 40 KW (np. dom, budynek gospodarczy, garaż, altana) mogą złożyć niezbędne dokumenty w dogodnym dla siebie miejscu i czasie. Stworzona specjalnie w tym celu aplikacja w przejrzysty i prosty sposób przeprowadzi użytkownika przez kolejne etapy procedury przyłączeniowej. Jednocześnie, dotychczasowe formy kontaktu z PGE Dystrybucja nadal pozostają dostępne.

 

pno-screen.png

Jak przyłączyć się do sieci PGE Dystrybucja?

Krok 1 – do PGE Dystrybucja należy złożyć odpowiedni wniosek o warunki przyłączenia wraz z załącznikami. Można to zrobić na kilka sposobów: on-line, poprzez stronę internetową (www.pgedystrybucja.pl/przylaczenia), osobiście w Punktach Obsługi Klienta Dystrybucji lub pocztą – wysyłając dokumenty do odpowiedniego Rejonu Energetycznego.

Krok 2 – w ciągu 30 dni PGE Dystrybucja prześle warunki przyłączenia do sieci (400/230 V) wraz z umową o przyłączenie. Warunki ważne są przez dwa lata. W tym okresie należy podpisać umowę i odesłać ją do PGE Dystrybucja. Czas na realizację przyłączenia liczony jest od momentu podpisania umowy przez strony.

Krok 3 – PGE Dystrybucja zaprojektuje przyłącze, uzgodni przebieg kabli/przewodów i lokalizację złącza na posesji. Uzyska też niezbędne pozwolenia oraz wybierze wykonawcę. Jest to etap zajmujący najwięcej czasu.

Krok 4 – PGE Dystrybucja wykona przyłącze, dokona jego odbioru technicznego i wystawi fakturę z tytułu opłaty za przyłączenie w wysokości zależnej od wnioskowanej mocy i długości przyłącza. Od tego momentu, PGE Dystrybucja będzie miała techniczną możliwość dostarczania energii.

Krok 5 – po wykonaniu instalacji elektrycznej  posiadający odpowiednie uprawnienia elektryk musi podpisać „Oświadczenie o wykonaniu instalacji”, które należy dostarczyć do PGE Dystrybucja. Po dostarczeniu oświadczenia i uregulowaniu opłaty za przyłączenie PGE Dystrybucja wystawi zaświadczenie o „Potwierdzeniu możliwości świadczenia usługi dystrybucji i określeniu parametrów technicznych dostaw”.  Jest ono niezbędne do zawarcia umowy kompleksowej lub umowy  sprzedaży energii elektrycznej.

Krok 6 – po zawarciu ww. umowy PGE Dystrybucja zainstaluje licznik i od tego momentu można korzystać z energii elektrycznej.

Proces przyłączenia do sieci niskiego napięcia w PGE Dystrybucja trwa od kilku do kilkunastu miesięcy. Zależy on od indywidualnych uwarunkowań, przede wszystkim terminów uzyskania zgód odpowiednich urzędów i właścicieli nieruchomości oraz ewentualnej konieczności rozbudowy sieci dystrybucyjnej. Dlatego w przypadku planowania własnej inwestycji na terenie niezurbanizowanym należy dokładnie przeanalizować harmonogram realizacji inwestycji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site