Raport oddziaływania na środowisko dla projektów realizowanych z EBOiR

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A  podpisała w dniu  7 czerwca 2017 umowę kredytową z   Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju.

W ramach prac nad udzieleniem finansowania dla grupy PGE SA, EBOiR wspólnie z PGE Dystrybucja zidentyfikował szereg inwestycji na szacunkową kwotę 1.774 mld PLN, które mogą być współfinansowane przez Bank. Podpisana umowa nakłada na spółki Grupy Kapitałowej PGE oraz komórki organizacyjne PGE SA szereg obowiązków związanych z raportowaniem oraz wdrożeniem nowych rozwiązań, min. w zakresie systemów zarządzania. Jednym z wymogów Banku jest obowiązek publikowania na stronach internetowych Spółki streszczenia nietechnicznego raportu oddziaływania na środowisko dla projektów nowych oraz w przypadku modernizacji linii wysokiego napięcia.

 

Szczegóły w/w raportu znajdują się w załączonych plikach

 

Pliki do pobrania:

- DEKLARACJA ŚRODOWISKOWA

dystrybucja_site pgedystrybucja_site