Reelekcja Prezesa Wojciecha Lutka do Zarządu EDSO for Smart Grids

W dniu 28.06.2018 w Brukseli odbyło się spotkanie Walnego Zgromadzenia oraz Zarządu EDSO for Smart Grids, którego PGE Dystrybucja jest członkiem od grudnia 2017 roku. Na spotkaniu Walne Zgromadzenie zaakceptowało reelekcję Prezesa Wojciecha Lutka, jako przedstawiciela PGE Dystrybucja w Zarządzie EDSO.

Oznacza to, że Prezes Wojciech Lutek od 1 lipca 2018 rozpoczął kolejną dwuletnią kadencję jako członek Rady Dyrektorów EDSO for Smart Grids.

 

EDSO for Smart Grids skupia czołowych europejskich Operatorów Systemów Dystrybucyjnych (OSD) energii elektrycznej, umożliwiając współpracę przy wprowadzaniu oraz promowaniu rozwiązań związanych z inteligentnymi sieciami. Działalność stowarzyszenia koncentruje się również na wspieraniu unijnej polityki dotyczącej badań i rozwoju oraz polityce i regulacjach państw członkowskich prowadzących do rozwoju inteligentnych sieci.

Rozwój inteligentnych sieci jest bowiem jednym z warunków osiągnięcia ambitnych celów Unii Europejskiej w zakresie energii i klimatu z perspektywy realizacji  planów zmniejszenia emisji gazów cieplarnianych, poprawy efektywności energetycznej oraz zwiększenia udziału energii odnawialnej w bilansie energetycznym.

EDSO jest kluczowym pośrednikiem między europejskimi OSD i instytucjami europejskimi, a przez swoje aktywne działanie wpływa na przyszły kształt rynku energii, który w swojej strukturze uwzględniać ma rolę operatorów sieci dystrybucyjnych.

 

https://www.edsoforsmartgrids.eu/home/governance/

dystrybucja_site pgedystrybucja_site