Rekordowe inwestycje PGE Dystrybucji w infrastrukturę energetyczną w 2017 r.

PGE Dystrybucja dostarczająca energię elektryczną do ponad 5,5 mln odbiorców we wschodniej i centralnej Polsce przeznaczyła na inwestycje w infrastrukturę energetyczną w 2017 roku   ponad 1,7 mld złotych. Pozwoliło to na budowę i modernizację blisko 190 km linii energetycznych WN  110 kV oraz 20 stacji transformatorowych wysokiego i średniego napięcia.

Głównym celem działania spółki PGE Dystrybucja jest sprawna i skuteczna obsługa odbiorców energii elektrycznej. Dlatego większość inwestycji dotyczyło modernizacji i rozwoju sieci elektroenergetycznej średniego i niskiego napięcia oraz kompleksowa modernizacja i rozbudowa stacji transformatorowych. Inwestycje te pozwolą na wzrostu zdolności przyłączeniowej sieci dystrybucji także dla źródeł OZE, poprawy wskaźników przerw w dostawie energii elektrycznej oraz dalszego ograniczania strat sieciowych, zwiększając tym samym efektywność sieci i podnosząc bezpieczeństwo dostaw energii dla klientów.

 

Łącznie, we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja w 2017 roku  zakończono budowę i modernizację 20 stacji  WN/SN. W Oddziale PGE Dystrybucja Białystok  zmodernizowane zostały stacje 110/15kV w miejscowościach: Augustów, Hajnówka, Czarna Białostocka oraz stacja dwusystemowa 110/20kV w Hańczy. W oddziale PGE Dystrybucja Lublin stacje 110/15kV w miejscowościach: Wrotków, Lubartów, Klementowice. Z kolei na terenie Oddziału PGE Dystrybucja Łódź stacja 110/15kV Bełchatów. Na terenie Oddziału warszawskiego wybudowane zostały dwie stacje 110/15kV w miejscowości Łyse oraz Czosnów. W rejonie Oddziału Rzeszów powstała nowa rozdzielnia 110kV PKP Świlcza oraz rozbudowana została stacja 110/15kV – Gorzyce. Całkowicie nowa stacja 110/15kV powstała w miejscowości Korczowa w rejonie obsługiwanym przez PGE Dystrybucja Oddział Zamość.

 

 

Ponadto, w ramach wieloletniego planu Inwestycyjnego PGE Dystrybucja w 2017 roku wybudowano i  zmodernizowano blisko 190 km linii WN  110 kV – wysokiego napięcia, m.in. zmodernizowane zostały linie:

- 110kV Węgorzewo -Wronki-Gołdap o długości ok. 40 km – Oddział Białystok,

 110kV Piecki – Hańcza o długości ok. 13 km – Oddział Białystok

- 110kV Lublin - Lubartów– o długości ok. 20 km -  Oddział Lublin,

-  110kV Ostrołęka – Przasnysz - Oddział Warszawa oraz

- linia 110kV Żyrardów – Mszczonów – Oddział Łódź.  Inwestycja polegała na przebudowie linii o długości ok. 12 km

Nowymi inwestycjami były:

- budowa nowej linii 110kV Niegłowice - Nowy Żmigród  o długości ok. 11 km – Oddział Rzeszów,

-budowa nowej linii 110kV Łomianki – Czosnów.  W ramach tej inwestycji powstała dwutorowa linia 110kV o długości ok. 15  km, jednotorowa linia SN wraz z traktem światłowodowym – Oddział Warszawa,

- budowa nowej linii 110kV Myszyniec – Łyse o długości ponad 17,5 km – Oddział Warszawa a także - budowa nowej linii 110kV do stacji 110/15kV Korczowa oraz dwutorowa Linia 110kV o długości ponad 12 km – Oddział Zamość*

 

W latach 2016 – 2019 inwestycje PGE Dystrybucja w infrastrukturę elektroenergetyczną wyniosą ponad 7 miliardów złotych.

 

*Zadania inwestycyjne objęte umową z Europejskim Bankiem Odbudowy i Rozwoju z dn. 07.06.17r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site