Serwisowa Linia Kablowa PGE Dystrybucji ogranicza przerwy w dostawach energii elektrycznej

PGE Dystrybucja wykorzystała Serwisową Linię Kablową przy pracach inwestycyjnych realizowanych w miejscowości Józefów k/Białej Rawskiej. Dzięki zastosowaniu tego innowacyjnego rozwiązania Odbiorcy energii elektrycznej nie mieli przerwy w dostawie prądu od 18 do 27 kwietnia.

System Serwisowej Linii Kablowej średniego napięcia (SSLK) to autorskie rozwiązanie technologiczne stworzone w łódzkim oddziale PGE Dystrybucji, oparte o przenośną linię kablową SN, z dodatkową osłoną zewnętrzną odporną na czynniki mechaniczne, przystosowaną do wielokrotnego rozwijania i zwijania kabla. Zastosowanie tego rozwiązania pozwala poprawić niezawodność i ciągłość dostaw energii elektrycznej do Odbiorców, co jest szczególnie istotne nie tylko w przypadku prac modernizacyjnych, ale również awarii powodowanych coraz częstszymi anomaliami pogodowymi. Dzięki zastosowaniu tej technologii poprawiają się także jakościowe wskaźniki dostaw energii elektrycznej (tzw. SAIDI planowe i awaryjne).

W związku z licznymi modernizacjami napowietrznych linii SN, które są prowadzone m.in. w Rejonie Energetycznym Żyrardów zdecydowano się na zastosowanie na tym terenie Serwisowej Linii Kablowej. Taka decyzja umożliwiła przebudowę linii SN Żurawia - Elkal o dł. ok. 12 km bez konieczności przerw w dostawie energii elektrycznej do Odbiorców na większym obszarze. Po wykonaniu wstępnej analizy sieci i dostosowaniu harmonogramu prac modernizacyjnych stwierdzono, iż w przypadku zastosowania SSLK można wykonać większość założonych prac praktycznie bez trwałych wyłączeń. W tym konkretnym przypadku – bez zastosowania SSLK – należałoby wyłączać aż pięciokrotnie odcinek linii SN, zasilający 15 stacji transformatorowych 15/04kV.

Wartym uwagi jest również fakt szybkiego (ok. 6-8 godzin) i bezproblemowego montażu SSLK w konkretnie wyznaczonym miejscu, które wcześniej zostało uzgodnione z właścicielami gruntów oraz władzami terenowymi

Realizacji zadania w Józefowie przyglądała się jednostka administracji rządowej, tj. Agencja Rezerw Materiałowych z Warszawy, wykazując duże zainteresowanie tym rozwiązaniem technologicznym.

Więcej informacji na temat Systemu Serwisowej Linii Kablowej: czytaj tutaj

https://pgedystrybucja.pl/Spolka/aktualnosci/Centrala/Serwisowe-Linie-Kablowe-ochronia-sieci-energetyczne-PGE-przed-awariami

W przypadku dodatkowych pytań, proszę o kontakt,
Adam Rafalski – rzecznik prasowy PGE Dystrybucja S.A.
tel. 695-101-053,
e-mail: Adam. Rafalski@pgedystrybucja.pl
dystrybucja_site pgedystrybucja_site