Taryfa dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A.

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.14.2018.2019.JCz z dnia 14.01.2019 r., zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. w części dotyczącej stawek opłaty przejściowej obowiązujących od dnia 01 stycznia 2019 r. oraz stawki opłaty OZE na rok kalendarzowy 2019. Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 10(2645) z dnia 14 stycznia 2019 r.

 

Uchwałą z dnia 15.01.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany do stosowania.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site