XI edycja Targów Energetycznych ENERGETICS

13 listopada na Terenie Targów Lublin ruszyły XI Targi Energetyczne Energetics. W tym roku głównym punktem programu wydarzeń towarzyszących targom było otwarte Forum Dystrybutorów Energii organizowane przez PGE Dystrybucja i Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej

Pierwszy panel dyskusyjny zorganizowany w ramach Forum  dotyczył bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej w Polsce z perspektywy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych,  ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z  niezawodnością dostaw wobec coraz częstszych nadzwyczajnych warunków atmosferycznych. Ważnym aspektem poruszanym podczas dyskusji była współpraca Operatorów Systemów Elektroenergetycznych w zakresie usuwania skutków awarii masowych, inwestycje w infrastrukturę, wykorzystanie narzędzi informatycznych dla usprawnienia działań w zakresie usuwania awarii. 

 

Drugi panel dyskusyjny był poświęcony  bezpieczeństwu dostaw energii w regionach oraz współpracy Operatorów Systemów Dystrybucyjnych z samorządami.  Szczególnym przykładem takiej współpracy jest stworzona w PGE Dystrybucja metodologia lokalizacji stacji ładowania samochodów elektrycznych. Dzięki niej, Operatorzy Systemów Dystrybucyjnych przy współpracy z władzami samorządowymi będą mogli tworzyć mapy lokalizacji stacji w każdej gminie, uwzględniające potrzeby mieszkańców i możliwości techniczne przyłączenia stacji do sieci elektroenergetycznej. Swój referat wprowadzający do tej dyskusji wygłosił Andrzej Danilkiewicz, Dyrektor Biura Pozyskiwania Funduszy Zewnętrznych  PGE Dystrybucja i współautor motodologii

- Dla nas istotne jest, by wypracować optymalny model współpracy z samorządami, który będzie zabezpieczał interesy obu stron – powiedział podczas dyskusji Wojciech Lutek, Prezes  Zarządu PGE Dystrybucja. – Zależy nam, aby wskazywane przez gminy lokalizacje, były nieodległe od naszej infrastruktury. W celu realizacji tego zadania wkrótce rozpoczniemy  serię spotkań przedstawicieli PGE Dystrybucja z samorządami.

 

W panelach dyskusyjnych Forum Dystrybutorów Energii  brali udział Prezesi PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja, Enea Operator a także spółki PGE Nowa Energia.

Głównym partnerem lubelskich Targów Energetics była PGE Dystrybucja.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site