Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji nr B/2/2018 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 28.06.2018r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 26.07.2018r. proces konsultacji Karty Aktualizacji Nr B/2/2018 IRiESD.

Karta Aktualizacji Nr B/2/2018 IRiESD oraz raport z konsultacji z użytkownikami systemu zostały zamieszczone wraz z niniejszym komunikatem na stronie internetowej PGE Dystrybucja S.A. pod adresem www.pgedystrybucja.pl.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2018 z raportem z procesu konsultacji.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site