Zatwierdzenie taryfy PGE Dystrybucja S.A. w części dotyczącej opłaty kogeneracyjnej

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.66.18.2018.2019.JCz z dnia 25.01.2019 r., zatwierdził taryfę dla energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. w części dotyczącej stawki opłaty kogeneracyjnej (obowiązującej od dnia 25 stycznia 2019 r.) i zasad rozliczeń z nią związanych.

Decyzja została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 14(2649) z dnia 25 stycznia 2019 r.

Uchwałą z dnia 31.01.2019 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić przywołane zmiany do stosowania.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site