Zatwierdzenie zmian określonych w Karcie Aktualizacji nr B/4/2018 IRiESD

PGE Dystrybucja S.A. informuje, że decyzją znak DRR.WRE.4321.17.2018.ŁW z dnia 29 listopada 2018 r. Prezes Urzędu Regulacji Energetyki postanowił:

1.      zmienić decyzję Prezesa Urzędu Regulacji Energetyki, zatwierdzającą IRiESD z dnia 10 września 2013 r., znak: DRR-4321-29(5)/2013/MKo4, wraz ze zmianami, poprzez zatwierdzenie zmian określonych w Karcie aktualizacji nr B/4/2018 IRiESD stanowiącej Załącznik nr 1 do niniejszej decyzji,

2.      ustalić termin wejścia w życie zmian określonych w pkt 1 niniejszej decyzji na dzień 1 stycznia 2019 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site