Zmiana Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018

Informujemy, że Prezes Urzędu Regulacji Energetyki decyzją znak DRE.WRE.4211.24.4.2018.JCz z dnia 27.02.2018 r., zatwierdził zmianę Taryfy dla usług dystrybucji energii elektrycznej PGE Dystrybucja S.A. na rok 2018.

Zmiana została opublikowana w Biuletynie Branżowym URE – Energia Elektryczna nr 31(2466) z dnia 27.02.2018 r. Uchwałą z dnia 06.03.2018 r. Zarząd PGE Dystrybucja S.A. postanowił wprowadzić zmianę taryfy do stosowania z dniem 14.03.2018 r. 

Poprzednie decyzje dotyczące taryfy OSD na rok 2018 dostępne są w zakładce "Taryfy i cenniki.”

 

 

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site