BHP oczami dzieci

W PGE Dystrybucja rozstrzygnięto ostatni etap konkursu plastycznego o tematyce BHP w ramach Programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy".

Konkurs adresowany był do dzieci pracowników, które miały namalować plakat promujący bezpieczne wykonywanie pracy na eksploatowanych w PGE Dystrybucja S.A. urządzeniach elektroenergetycznych. W ramach konkursu, pracownicy prowadzili rozmowy ze swoimi dziećmi, opisując im procesy i procedury zwiększające bezpieczeństwo pracy. Jury wyłoniło laureatów w dwóch kategoriach wiekowych. Są to: Adrianna Utrata, 5 lat (Oddział Warszawa), która wykonała pracę pt. "Kask i szelki - trud niewielki" oraz Maria Wnorowska, 9 lat (Oddział Białystok) za pracę pt. "Pamiętaj i żyj". Uczestnicy konkursu zostali obdarowani atrakcyjnymi nagrodami. Z nadesłanych prac wybrano 14. najciekawszych, które zostaną wykorzystane w kalendarzu Spółki na rok 2015. Zostanie on rozesłany do wszystkich Rejonów i Posterunków Energetycznych. Część prac została zakwalifikowana jako plakaty BHP. Zdaniem władz spółki wydatkowane na ten cel środki są inwestycją w promowanie bezpieczeństwa i wzajemnej odpowiedzialności pracowników na stanowiskach pracy. Konkurs zintegrował także rodziny pracowników wokół szeroko rozumianego BHP.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site