Kolejna edycja ogólnopolskiego konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”

Współorganizatorem tego ogólnopolskiego konkursu jest PGE Dystrybucja S.A wraz z innymi Operatorami Systemu Dystrybucyjnego. Konkurs skierowany jest do jednostek samorządu terytorialnego, reprezentowanych przez wójtów, burmistrzów i prezydentów. Nagrodą jest grant w wysokości 15 tys. zł na rzecz danej gminy.

To już trzecia edycja konkursu „Samorząd Przyjazny Energii”. Konkurs organizuje Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu poszczególnych OSD: PGE Dystrybucja S.A., Enea Operator, ENERGA-OPERATOR, RWE Stoen Operator, TAURON Dystrybucja oraz Polskich Sieci Elektroenergetycznych.

W ramach tegorocznej edycji konkursu zostanie wyłonionych i nagrodzonych sześć jednostek samorządu terytorialnego, które swoimi działaniami w sposób znaczący przyczyniły się do zapewnienia niezawodności i bezpieczeństwa dostaw energii elektrycznej. Każdy z laureatów konkursu jako nagrodę otrzyma tytuł „Samorząd Przyjazny Energii”, statuetkę oraz grant inwestycyjny o wartości 15 tysięcy złotych, do wykorzystania na działania wspierające niezawodność i bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej do odbiorców indywidualnych i przemysłowych.

W poprzedniej edycji konkursu nagrodę otrzymała gmina Lubartów z obszaru działania lubelskiego Oddziału PGE Dystrybucja.

Materiały o konkursie „Samorząd Przyjazny Energii” – regulamin oraz formularz są już dostępne na stronie www.konkurs.ptpiree.pl

 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site