Ogłoszenie o sprzedaży transformatorów wycofanych z eksploatacji

PGE Dystrybucja Spółka Akcyjna Oddział Łódź-Teren ogłasza przetarg nieograniczony na sprzedaż jednostkową transformatorów rozdzielczych olejowych, 110/15kV, wycofanych z eksploatacji w związku z realizacją projektu pn. „Wymiana transformatorów mocy w celu zmniejszenia strat dystrybucji energii w PGE Dystrybucja S.A.””.

Projekt współfinansowany jest przez Unię Europejską ze środków Funduszu Spójności. Przetarg odbywa się na zasadach określonych w ogłoszeniu. W zakresie nieuregulowanym w Ogłoszeniu stosuje się postanowienia Kodeksu Cywilnego. Termin składania dokumentów do dnia 24.09.2015r do godz. 09:00 Znak sprawy: 10-RP-000091-2015 Tutaj pobierz - Ogłoszenie oraz załączniki

dystrybucja_site pgedystrybucja_site