PGE Dystrybucja dobrze wykorzystała unijne dotacje i stara się o następne

Dzięki 76 mln zł z Unii Europejskiej w czterech oddziałach PGE Dystrybucja wymieniono ponad 6,5 tys. transformatorów. W nowej perspektywie finansowej spółka będzie się ubiegała o wsparcie na rozbudowę i modernizację sieci.

Nowa perspektywa finansowa Unii Europejskiej daje możliwość dofinansowania inwestycji sieciowych. PGE Dystrybucja zamierza z niego skorzystać. Teraz czekamy tylko na uruchomienie procesu aplikowania o unijne dotacje – mówi Marek Goluch, prezes zarządu PGE Dystrybucja. W perspektywie 2007-2013 tylko z samego Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko PGE Dystrybucja pozyskała ponad 76 mln zł unijnego wsparcia. Dzięki dotacjom spółka zainstalowała ponad 6,5 tys. nowych transformatorów w lubelskim, warszawskim, łódzkim i zamojskim oddziale firmy. Właśnie zakończył się etap realizacji projektów, finalizowane jest ich rozliczenie finansowe. Możliwość realizowania projektów po 2013 r. wynika z zasady n+2, zgodnie z którą fundusze unijne pozyskane w latach 2007-2013 można wydatkować do 2015 r., czyli do 2 lat od zamknięcia okresu dotacyjnego. Nowe urządzenia pozwolą zaoszczędzić nawet 17 tys. MWh rocznie, dzięki ograniczeniu poziomu strat energii elektrycznej. Zainstalowane transformatory pozwalają na co najmniej dwukrotne obniżenie strat jałowych oraz około 30-procentowe obniżenie strat obciążeniowych. W nowej perspektywie finansowej, na zatwierdzonej przez Ministra Gospodarki liście projektów energetycznych, które będą mogły ubiegać się o wsparcie, znalazło się aż 40 inwestycji zgłoszonych przez PGE Dystrybucja. Chcemy wykorzystać wsparcie z Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko. Możliwości pozyskania dotacji dla naszych projektów widzimy w osiach priorytetowych I i VII – mówi prezes. Projekty zgłoszone do dofinansowania przewidują przede wszystkim budowę i przebudowę linii energetycznych w celu zwiększenia możliwości przesyłowych i przyłączania nowych odbiorców oraz umożliwienia rozwoju OZE i odbioru energii elektrycznej z istniejących i projektowanych odnawialnych źródeł wytwórczych. Zgłoszone projekty dotyczą również budowy stacji wysokiego napięcia i wymiany transformatorów w kierunku budowy systemów umożliwiających zdalne zarzadzanie siecią. Projekty z listy będą ubiegały się o dofinansowanie w trybie pozakonkursowym.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site