PGE Dystrybucja kontynuuje realizację programu konsolidacji Rejonów i Posterunków Energetycznych

Do chwili obecnej spółka przeprowadziła konsolidację Rejonów Energetycznych w oddziale Lublin oraz Posterunków Energetycznych w oddziałach Rzeszów i Białystok, Skarżysko Kamienna oraz Łódź-Teren.

1 maja br. w oddziale Lublin Rejon Energetyczny w Kraśniku został połączony z Rejonem Energetycznym w Puławach, Rejon Radzyń Podlaski z Białą Podlaską, a Lubartów z Rejonem Energetycznym Lublin-Teren. W Kraśniku, Radzyniu Podlaskim oraz Lubartowie pozostały Posterunki Energetyczne. W Oddziale Rzeszów skonsolidowanych zostało 7 Posterunków Energetycznych: Rzeszów Teren, Staszów, Stalowa Wola, Mielec, Leżajsk, Krosno, Sanok. Obecnie trwają przygotowania do konsolidacji czterech Rejonów Energetycznych (Rzeszów Teren, Jasło, Janów Lubelski, Tarnobrzeg). W oddziale Białystok zakończono konsolidację 4 Posterunków Energetycznych (Łomża, Bielsk Podlaski, Ełk, Suwałki), w oddziale Łódź–Teren skonsolidowane zostały 3 Posterunki (Tuszyn Mszczonów, Jeżów), zaś w oddziale Skarżysko-Kamienna 3 Posterunki Energetyczne (Radom, Kielce, Skarżysko). Spółka zaznacza, że konsolidacja prowadzona jest w poszanowaniu umów społecznych, nie ma na celu redukcji zatrudnienia oraz odbywa się zgodnie z zasadami prowadzenia dialogu społecznego. Ponadto operator podaje, że w ramach przeprowadzonego Programu Dobrowolnych Odpraw Kompensacyjnych z końcem maja br. ze spółki odejdzie blisko 150 pracowników. Wdrażany program nie ograniczy realizacji inwestycji w infrastrukturę elektroenergetyczną na obszarze funkcjonowania spółki i jego przeprowadzenie nie odbędzie się kosztem pracowników ani jakości świadczonych usług czy też bezpieczeństwa funkcjonowania systemu elektroenergetycznego – informuje Operator. Program konsolidacji ma na celu ograniczenie kosztów funkcjonowania spółki, zwiększenie wydajności pracy Rejonów i Posterunków Energetycznych oraz dostosowanie spółki do wymogów rynku i Regulatora. Spółka zwraca uwagę, że polityka URE i wytyczne konstruowania taryf w zakresie kształtowania cen i stawek na dystrybucję energii elektrycznej na lata 2012-2015 wymuszają na spółce ograniczanie kosztów operacyjnych z jednoczesnym podnoszeniem efektywności dystrybucyjnej w sferze technicznej. Zgodnie z założeniami rozpoczętego programu efektywnościowego, konsolidacji podlegają Rejony i Posterunki Energetyczne we wszystkich oddziałach spółki, z wyłączeniem Oddziału Łódź–Miasto, który proces ten przeprowadził wcześniej. Ze stanu obecnego - 66 Rejonów i 218 Posterunków, w PGE Dystrybucja docelowo pozostanie 40 Rejonów i 143 Posterunki.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site