PGE Dystrybucja ogłasza postępowanie przetargowe na budowę i wdrożenie systemu AMI

PGE Dystrybucja ogłasza postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto”

18 czerwca br. Spółka ogłosiła postępowanie przetargowe na „Budowę i wdrożenie inteligentnego systemu pomiarowego (AMI) w Oddziale Białystok i Oddziale Łódź-Miasto” w ramach realizacji pierwszego etapu budowy inteligentnego systemu pomiarowego Pierwszy etap budowy systemu AMI w PGE Dystrybucja, zakłada wdrożenie Systemu obsługującego 51 tys. inteligentnych liczników energii elektrycznej, zlokalizowanych w wybranych obszarach sieci dystrybucyjnej na terenie Oddziału Białystok (powiat augustowski) i Oddziału Łódź-Miasto (osiedle mieszkaniowe Retkinia). Postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego i poprzedzone było Dialogiem Technicznym zrealizowanym w drugiej połowie 2013 roku. Przedmiot Zamówienia obejmuje dwa Zadania: budowę i wdrożenie Warstwy Pomiarowej Systemu AMI (Zadanie nr 1) oraz budowę i wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI (Zadanie nr 2). W ramach budowy Warstwy Pomiarowej przewidywany jest zakup liczników jednofazowych i trójfazowych energii elektrycznej oraz koncentratorów wyposażonych w moduły komunikacyjne zapewniające dwukierunkową transmisję danych z wykorzystaniem technologii PLC. Wdrożenie Aplikacji Centralnej Systemu AMI obejmuje dostawę, uruchomienie i konfigurację niezbędnej do funkcjonowania Systemu infrastruktury IT oraz Oprogramowania spełniającego opisane w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia wymagania dotyczące Aplikacji Centralnej. W ramach tego Zadania zbudowany zostanie Moduł Komunikacyjny Systemu AMI odpowiedzialny za efektywną komunikację z koncentratorami i licznikami, jak również Portal dla odbiorcy energii elektrycznej oraz interfejsy do innych systemów informatycznych PGE Dystrybucja S.A.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site