PGE Dystrybucja ogranicza przerwy w dostawach energii

Dzięki realizowanym przez spółkę PGE Dystrybucja inwestycjom i programom optymalizacyjnym, mającym na celu ograniczanie długości przerw planowanych, średni wskaźnik przerw w dostawie energii elektrycznej w pierwszym półroczu 2015 r. był o 30 minut niższy niż zakładano.

<>iZwiększenie pewności zasilania i ograniczenie przerw w dostawach energii, a tym samym poprawienie jakości świadczonych usług, to jeden ze strategicznych celów Grupy Kapitałowej PGE. Tylko w tym roku wartość projektów w ramach szeroko rozumianej modernizacji sieci przekroczy 1,5 mld zł, a zgodnie ze strategią biznesową Grupy do 2020 r. na ten cel przeznaczymy ponad 12 mld zł – mówi Marek Woszczyk, prezes zarządu PGE Polskiej Grupy Energetycznej. W pierwszym półroczu 2015 r. spółka zainwestowała blisko 540 mln zł w realizację zadań wynikających z podstawowych obowiązków Operatora Systemu Dystrybucyjnego, czyli w modernizację i rozbudowę sieci dystrybucyjnej oraz wzrost możliwości dystrybucji energii elektrycznej. Oznacza to zwiększenie wydatków inwestycyjnych na ten cel o 65 procent w porównaniu do analogicznego okresu w 2014 r. W celu realizacji priorytetowych zadań naszej spółki w 2015 r. wprowadziliśmy program „Herkules” ograniczający długość planowanych przerw w dostawach. Jego efekty widać już we wskaźnikach osiągniętych w pierwszych dwóch kwartałach. W tym czasie rejon energetyczny Leżajsk obniżył czas planowanych przerw w dostawach energii o 55 proc. i jest obecnie liderem wśród naszych rejonów, jeśli chodzi o osiągnięty w tym obszarze wynik – mówi Marek Goluch, prezes PGE Dystrybucja, spółki wchodzącej w skład Grupy Kapitałowej PGE. Niższy wskaźnik SAIDI, czyli wskaźnik odzwierciedlający czas trwania przerw w dostawach, osiągnęły także cztery inne rejony energetyczne: Rzeszów, Stalowa Wola, Mielec i Ostrowiec. Program „Herkules” objął wszystkie działania organizacyjne i techniczne związane z prowadzeniem prac inwestycyjnych i eksploatacyjnych w sieci dystrybucyjnej spółki PGE Dystrybucja. Jednym z elementów wdrożenia „Herkulesa” jest również lepsze wykorzystanie dostępnych technologii ograniczających długość i liczbę przerw planowanych. W efekcie optymalizacji działań spadła liczba wyłączeń planowanych, co w konsekwencji spowodowało skrócenie czasu przerw w dostawach energii dla odbiorców. Osiągnęliśmy dobre rezultaty, ale przed nami nadal dużo pracy. Nasz cel to obniżenie do 2020 r. wskaźnika SAIDI o 50 proc. w stosunku do poziomu z 2013 r. - mówi Marek Goluch. PGE Dystrybucja w ramach projektu „Herkules” rozpoczęła także realizację inicjatywy „Eureka”, dzięki której każdy pracownik może zgłosić własny pomysł na usprawnienie działania firmy w obszarze, w którym pracuje.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site