PGE Dystrybucja poprawia efektywność operacyjną - Program Poprawy Efektywności Operacyjnej

PGE Dystrybucja, w ramach realizowanego Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej, wprowadza zintegrowane zarządzanie pracą elektromonterów. Projekt pilotażowo został zrealizowany w Oddziale Warszawa w Rejonie Energetycznym Jeziorna. Obecnie program wdrażany jest we wszystkich RE Oddziału Warszawa oraz w RE Radom (Oddział Skarżysko-Kamienna) w RE Staszów (Oddział Rzeszów), RE Biała Podlaska (Oddział Lublin), RE Zamość (Oddział Zamość), RE Suwałki (Oddział Białystok) i RE Bełchatów (Oddział Łódź-Teren).

Wprowadzenie zintegrowanego zarządzania elektromonterami w PGE Dystrybucja pozwoli na lepsze wykorzystanie umiejętności i potencjału elektromonterów. Celem projektu jest możliwość dynamicznego przydzielania zadań wszystkim elektromonterom pracującym w ciągu jednej zmiany w danym Rejonie Energetycznym. Spółka do realizacji tego celu wykorzystuje nowe narzędzie – mobilną aplikację, która umożliwia i ułatwia nowy sposób organizacji pracy. Pracownik dozoru koordynujący pracę elektromonterów wprowadza do aplikacji zadania do wykonania na dany dzień, określając jednocześnie hierarchię ważności poszczególnych zadań. Elektromonterzy po wykonaniu danej pracy w terenie, potwierdzają ten fakt w aplikacji mobilnej w smartfonie, co znajduje swoje odzwierciedlenie w systemie. Rejestracja zadań prowadzona jest bezpośrednio przy ich wykonywaniu, dzięki czemu można obserwować postęp prac, racjonalnie je koordynować lub w razie potrzeby dynamicznie zmienić przydział zadań w ciągu jednej zmiany. PGE Dystrybucja podaje, że już w pierwszych dniach pilotażowego zastosowania nowych rozwiązań zauważono, że dają one możliwość analizowania oraz dalszego usprawniania procesu pracy i świadczenia usług przez elektromonterów. Generowane przez program raporty pozwalają codziennie analizować przebieg pracy elektromonterów i wspólnie z pracownikami dozoru rozważyć i wskazać metody optymalizacji poszczególnych działań. Zarządzanie elektromonterami przez jednego koordynującego, dynamiczne przydzielanie zadań w nowym programie, łatwe i jasne raportowanie, to usprawnienie dla całej organizacji Rejonu Energetycznego. W ramach realizowanego obecnie Programu Poprawy Efektywności Operacyjnej, PGE Dystrybucja planuje obniżenie poziomu przerw w dostawach dla klientów spółki (obniżenie wskaźnika SAIDI) do poziomu 300 minut do roku 2019, poprawę efektywności wykorzystania czasu pracy oraz poprawę kultury i standardów bezpieczeństwa pracy.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site