PGE Dystrybucja zwiększa świadomość bezpieczeństwa pracy

Ruszyły kolejne działania w ramach programu „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja S.A.” W siedzibach spółki odbędą się szkolenia BHP połączone z prezentacją filmu o bezpieczeństwie, zainstalowane zostały również tablice elektroniczne pokazujące statystyki wypadkowości podczas pracy. Cel programu to poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy.

Zdaniem spółki podejmowane przez nią działania przyczyniają się do zwiększania świadomości bezpiecznego wykonywania pracy, promowanie wzajemnej odpowiedzialności za życie swoje i współpracowników. Ujednolicamy instrukcje stanowiskowe i procedury związane z bezpieczeństwem, przeciwdziałamy nieprawidłowym zachowaniom i promujemy te właściwe. Wdrażamy także dostępne na rynku najnowsze technologie zwiększające bezpieczeństwo i komfort pracy – mówi Iwona Stanisławek z PGE Dystrybucja W siedzibach Rejonów Energetycznych, Oddziałów i centrali Spółki zainstalowano tablice informujące pracowników o liczbie dni bez wypadku w czasie pracy na sieciach, a także liczbie wypadków, które miały miejsce w danym roku w ich oddziale i rejonie energetycznym. Dzięki tablicom elektronicznym pracownicy i ich przełożeni będą mogli porównywać statystyki swojego miejsca pracy do liczby wypadków w całej firmie. Pracownicy wezmą również udział w prezentacji wyprodukowanego specjalnie na potrzeby spółki PGE Dystrybucja filmu o zasadach bezpieczeństwa, który stanie się stałym elementem obowiązkowych szkoleń BHP. Działania związane z programem „Poprawa standardów i kultury bezpieczeństwa pracy w PGE Dystrybucja” realizowane są w spółce od marca 2014 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site