Połączenie Oddziałów Łódź-Miasto i Łódź-Teren

PGE Dystrybucja S.A. informuje, iż z dniem 01 lipca 2017 roku nastąpiło formalne połączenie obu łódzkich Oddziałów Spółki – Oddziału Łódź-Miasto i Oddziału Łódź-Teren – w jedną jednostkę organizacyjną: Oddział Łódź.

Siedziba Oddziału Łódź pozostaje pod dotychczasowym adresem: 90-021 Łódź, ul. Tuwima 58.

Projekt połączenia łódzkich Oddziałów ma na celu stworzenie w Łodzi jednego, silnego podmiotu gospodarczego, który w sposób ujednolicony będzie realizował zadania Operatora Systemu Dystrybucyjnego na terenie Łodzi, województwa łódzkiego i województw ościennych. Dodatkowym efektem konsolidacji będzie wzrost jakości świadczonych usług oraz usprawnienie procesu obsługi Klienta.

Jednocześnie informujemy, że zagrożenie życia oraz awarie energetyczne należy zgłaszać bezpośrednio pod numer alarmowy 991.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site