Samorządy docenione przez energetykę

Gmina Bełchatów znajdująca się na terenie działalności PGE Dystrybucja uzyskała najwyższe uznanie jury w trzeciej edycji prestiżowego konkursu „Samorząd przyjazny energii” rozstrzygniętego podczas konferencji „Energetyczne wyzwania samorządów – elektromobilność, efektywność energetyczna i czyste powietrze”. Specjalne wyróżnienie otrzymała także gmina Zbuczyn. Nagrody zostały wręczone 24 października w Ministerstwie Energii.

- Współpraca gmin ze spółkami energetycznymi przynosi dwustronne korzyści. Samorządy szybciej rozwijają się, mogą realizować śmiałe plany, zaś spółki energetyczne sprawniej prowadzą inwestycje. To bardzo ważne dla bezpieczeństwa energetycznego. Samorządy są również sprawdzonym klientem firm energetycznych. Warto tę współpracę rozwijać, myśląc o nowych wyzwaniach - m.in. projektach oświetleniowych, elektromobilności czy rozwoju klastrów energii. Obie strony mogą liczyć na wsparcie Ministerstwa Energii – zapewnił podczas konferencji minister energii Krzysztof Tchórzewski.

Konkurs był skierowany do tych jednostek samorządu terytorialnego, które zrealizowały projekty związane m.in. z bezpieczeństwem dostaw energii elektrycznej, przeciwdziałaniem powstawaniu smogu czy rozwojem sieci punktów ładowania samochodów elektrycznych.

- W konkursie wzięły udział gminy, które zrealizowały inicjatywy energetyczne ważne dla społeczności lokalnych i wspierające rozwój energetyki na swoim terenie. Są to samorządy, które współpracując z energetyką, inwestują w bezpieczeństwo dostaw energii elektrycznej i poprawiają efektywność energetyczną – powiedział Wojciech Tabiś, dyrektor Biura Polskiego Towarzystwa Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej.

Na terenie działalności PGE Dystrybucja wyróżniającą się w mijającym roku gminą została gmina Bełchatów.

- Od wielu lat nasza gmina inwestuje w system oświetlenia terenów wiejskich, modernizując oraz stawiając nowe lampy. Po zwiększeniu ich liczby z 950 do 1800 znacznie poprawił się na naszym terenie stan bezpieczeństwa mieszkańców. Te działania podejmujemy wspólnie z PGE Dystrybucja i jesteśmy bardzo zadowoleni z dotychczasowej współpracy – powiedział wójt gminy Bełchatów Kamil Ładziak.

Dodatkowo przez kapitułę konkursową została wyróżniona gmina Zbuczyn, pow. siedlecki. Samorząd został wyróżniony za doskonałą współpracę w procesie inwestycyjnym, uwzględniającą potrzeby mieszkańców i PGE Dystrybucji oraz wspieranie działań inwestycyjnych zapewniających niezawodność dostaw energii elektrycznej i bezpieczeństwo energetyczne regionu.

- Zbuczyn dostrzega, jak ważną rolę w rozwoju, nie tylko regionu wschodniego Mazowsza, ale i całego kraju, ogrywa bezpieczeństwo energetyczne. Oprócz działań wynikających wprost z przepisów prawa, jak chociażby uchwalenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, uwzględniającego lokalizację infrastruktury elektroenergetycznej, aktywnie uczestniczyliśmy w konsultacjach społecznych, a na etapie budowy pełniliśmy rolę mediatora pomiędzy inwestorem a mieszkańcami gminy. Na co dzień współpracujemy z PGE Dystrybucją, starając się wypracować i wdrażać procedury pozwalające na jak najsprawniejszą realizację inwestycji energetycznych – przekonywał wójt Zbuczyna Tomasz Hapunowicz.

Konkurs organizowany jest przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej przy wsparciu firm: Enea Operator, Energa-Operator, PGE Dystrybucja, Tauron Dystrybucja i Polskich Sieci Elektroenergetycznych. Patronat honorowy nad konkursem objęło Ministerstwo Energii oraz Prezes Urzędu Regulacji Energetyki.

Organizowana przez Polskie Towarzystwo Przesyłu i Rozdziału Energii Elektrycznej konferencja „Energetyczne wyzwania samorządów”, podczas której wręczono nagrody laureatom konkursu, odbyła się 24 października w Ministerstwie Energii. W tym roku podczas paneli dominowały trzy tematy: elektromobilność, efektywność energetyczna i czyste powietrze. W wydarzeniu wzięli udział samorządowcy, przedstawiciele sektora energetycznego, administracji państwowej i uczelni wyższych.

Zwycięskie gminy otrzymały tytuł „Samorządu przyjaznego energii” oraz nagrodę finansową na dalsze inwestycje na terenie gminy.

dystrybucja_site