Zakończenie procesu konsultacji projektu Karty Aktualizacji B/2/2015 Instrukcji Ruchu i Eksploatacji Sieci Dystrybucyjnej

Informujemy, iż zgodnie z komunikatem z dnia 03.07.2015 r. o rozpoczęciu procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. zakończyła w dniu 24.07.2015 r. konsultacje Karty Aktualizacji Nr B/2/2015 IRiESD.

W związku z zakończeniem procesu konsultacji, PGE Dystrybucja S.A. przedłożyła Prezesowi Urzędu Regulacji Energetyki do zatwierdzenia Kartę Aktualizacji Nr B/2/2015 z raportem z procesu konsultacji

dystrybucja_site pgedystrybucja_site