Poprawa jakości zasilania centrum Łodzi dzięki nowej linii kablowej

Kompleksowa przebudowa centrum Łodzi wymaga realizacji wielu inwestycji elektroenergetycznych, które zwiększą pewność dostarczania energii elektrycznej oraz zapewnią możliwość przyłączenia do sieci nowych odbiorców. PGE Dystrybucja pracuje obecnie nad nowoczesną linią kablową 110 kV

Centrum Łodzi czeka w latach 2018-2020 kilka inwestycji elektroenergetycznych realizowanych przez PGE Dystrybucja. Jedną z nich jest budowa linii kablowej 110 kV relacji RPZ Śródmieście - RPZ Drewnowska. Sieć energetyczna w Łodzi pracuje w układzie pierścieniowym, umożliwiającym wielostronne zasilanie odbiorców. Nowe połączenie Śródmieście - Drewnowska zapewni większe bezpieczeństwo zasilania centrum miasta oraz dodatkowe i niezależne źródło dla stacji Śródmieście, obecnie zasilanej z dwóch linii napowietrzno-kablowych wychodzących ze stacji energetycznych Janów i Milionowa.

 

Budowa linii Śródmieście - Drewnowska realizowana jest we współpracy z miastem Łódź, które na części trasy budowanej linii prowadzi również inwestycje drogowe oraz infrastrukturalne (instalacje gazowe i ciepłociągi). Trasa linii kablowej biegnie ulicami: Kilińskiego, Traugutta, Wschodnia, Park Staromiejski, Zachodnia, Drewnowska. Długość całej trasy, wynoszącą prawie 3,5 km, podzielono na sześć odcinków o długościach od ok. 500 mb do ok. 650 mb każdy. Odcinki linii kablowej połączone będą za pomocą trzech kompletów muf kablowych przelotowych oraz dwóch kompletów muf z przeplotem żył powrotnych (tzw. mufy cross-bondingowe), co umożliwi ograniczenie strat sieciowych. Wraz z linią kablową układany jest również trakt światłowodowy.

 

Budowa linii kablowej w mocno zurbanizowanym terenie wymaga użycia osłony rurowej, przy czym każda faza znajduje się  w oddzielnej rurze. Ze względu na duże utrudnienia, wynikające ze zwartej zabudowy, zastosowano nowoczesną technologię z wykorzystaniem tzw. przewiertów sterowanych. Metoda ta ogranicza ryzyko uszkodzenia obiektów infrastrukturalnych znajdujących się na trasie linii, np. kabli energetycznych, instalacji wodno-kanalizacyjnych, gazowych, kabli teletechnicznych, jak również cieków wodnych (linia w trzech miejscach krzyżuje się z podziemnym korytem rzeki Łódki). Linia kablowa Śródmieście - Drewnowska wyjątkowo układana jest nie w chodniku, lecz w pasie jezdni. Zastosowana technologia przewiertów sterowanych nie powoduje wyłączenia z ruchu pasa drogowego ani poważnych utrudnień w organizacji ruchu.

 

Część trasy linii kablowej 110 kV przechodzi przez Park Staromiejski. Ze względu na konieczność ochrony drzew trasa linii będzie przebiegać po obrzeżach parku, co spowodowało jej znaczne wydłużenie. Również kable układane są na głębokościach znacznie większych niż standardowe, aby nie uszkodzić systemów korzeniowych drzew.

 

Zakończenie prac kablowych zaplanowano na listopad 2018 roku. Równolegle z budową linii kablowej 110 kV, trwa budowa pola liniowego w RPZ Drewnowska, co umożliwi podłączenie linii bezpośrednio po zakończeniu jej budowy.

 

PGE Dystrybucja to największy Operator Sieci Dystrybucyjnej w Polsce pod względem obszaru działania. Spółka dostarcza energię elektryczną do ponad 5,2 mln odbiorców, więc priorytetem firmy jest zagwarantowanie bezpieczeństwa i stabilności dostaw energii. Dynamikę i skalę prac realizowanych przez spółkę obrazują nakłady inwestycyjne, ponoszone i planowane w najbliższych latach. Od roku 2016 do końca roku 2019 inwestycje PGE Dystrybucja w infrastrukturę elektroenergetyczną wyniosą ponad 7 mld złotych, z czego 1,2 mld zostanie wykorzystane w Oddziale Łódź.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site