Wzrost pewności zasilania centrum Łodzi

PGE Dystrybucja oddała do eksploatacji linię kablową 110 kV, która połączyła dwie ważne stacje dystrybucyjne wysokiego napięcia: RPZ Śródmieście i RPZ Drewnowska. Dzięki temu znacznie poprawi się jakość zasilania ścisłego centrum miasta.

Uruchomiona linia ma długość 3,5 km i jest poprowadzona - wraz z równolegle ułożonym traktem światłowodowym - ze stacji Śródmieście (usytuowanej przy Dworcu Fabrycznym) do stacji Drewnowska (przy Manufakturze). Dzięki tej inwestycji wzrośnie pewność zasilania zarówno dzielnicy Śródmieście, jak i obszaru całego miasta. Połączenie kablowe w znaczący sposób zwiększy bezpieczeństwo energetyczne miasta i pozwoli między innymi prowadzić prace przy budowie tuneli średnicowych „łódzkiego metra”, zarówno w okolicach Manufaktury, jak i Dworca Fabrycznego oraz zasilić obiekty Nowego Centrum Łodzi.

 

Historia i nowoczesność

Zakończona inwestycja jest krokiem milowym w poprawie pewności zasilania wysoko zurbanizowanego centrum miasta i realizacją planów modernizacyjnych sprzed niemal 40 lat. Pierwsze prace koncepcyjne, związane z projektem linii kablowej prowadzonej przez zabudowane centrum Łodzi, rozpoczęły się w latach osiemdziesiątych XX wieku. Problemy technologiczne i logistyczne związane z ułożeniem ciągu kablowego ulicami Śródmieścia przez wiele lat nie pozwalały na zrealizowanie tego niezwykle potrzebnego przedsięwzięcia. Obecnie, z pomocą nowoczesnych rozwiązań technicznych - stosując technologię przecisków horyzontalnych - wykonano kompletne ciągi kablowe 110 kV i umieszczono je w ulicach na dużych głębokościach, wykorzystując jedynie niewielkie wykopy usytuowane co kilkaset metrów od siebie. Dzięki temu udało się nie naruszyć struktury ulicznej i sieciowej miasta. Dużym utrudnieniem przy realizacji prac były podziemne przeszkody niezidentyfikowane w dokumentacji geodezyjnej.

To jednak nie koniec działań związanych z poprawą zasilania dzielnicy Śródmieście. Jeszcze w tym roku planowane jest uruchomienie drugiej linii kablowej 110 kV – ze stacji Śródmieście w kierunku stacji Łąkowa.

Technicznym okiem

W linii kablowej 110 kV zastosowano przeplot żył powrotnych (cross - bonding), w które zostały wplecione światłowody monitorujące pracę linii. Taka konstrukcja umożliwia wykorzystanie właściwości włókien światłowodowych, polegających na zmianie charakterystyki transmisji światła przy zmianie temperatury włókna, do stałego monitorowania temperatury kabla podczas jego pracy. Kontrolowanie temperatury na całej długości kabla przyczyni się, po zainstalowaniu urządzeń końcowych, do optymalizacji parametrów pracy, w tym wielkości przesyłanej energii elektrycznej, co bezpośrednio przełoży się na wydłużenie czasu eksploatacji samego kabla.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site