Aktywny Prosument – pilotażowy projekt PGE Dystrybucja

Mieszkańcy Gminy Rząśnia przystępują do projektu „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta” realizowanego przez konsorcjum złożone z PGE Dystrybucja, lidera projektu - Politechniki Łódzkiej, Politechniki Lubelskiej oraz firmy Apator Elkomtech.

11 marca odbyło się spotkanie konsorcjantów projektu Aktywny Prosument oraz przedstawicieli Gminy Rząśnia (Partnera Wspierającego) z mieszkańcami Białej. Celem spotkania było zachęcenie odbiorców-prosumentów z miejscowości Biała do udziału w projekcie poprzez udostępnienie urządzeń fotowoltaicznych do badań. Do udziału w projekcie zaproszono mieszkańców Gminy Rząśnia w województwie łódzkim, gdyż na jej terenie ponad 90 proc. domów wyposażonych zostało w instalacje
fotowoltaiczne. Frekwencja odbiorców wytwarzających na własne potrzeby energię elektryczną wyniosła ponad 70 proc.
- Poprzez udział w pilotażowym projekcie chcemy Państwa, jako prosumentów, włączyć do aktywnej regulacji pracy sieci – przekonywała zebranych kierownik projektu dr hab. Irena Wasiak, profesor Politechniki Łódzkiej. - Udostępniając swoje urządzenia fotowoltaiczne operatowi – PGE Dystrybucja, pomożecie Państwo przetestować opracowane i testowane laboratoryjnie rozwiązanie w środowisku rzeczywistym. To innowacyjny system, nieznany jeszcze w Polsce.

 

dsc01903.jpg

Aktywny Prosument
Samo rozwiązanie jest unikatowe w skali kraju, a efektem realizacji tego projektu będzie opracowanie i wdrożenie rozwiązań uwzględniających potrzebę rynku w zakresie budowy sieci przyszłości, tj. zarządzanych przez OSD mikrosystemów elektroenergetycznych. Dzięki zoptymalizowanym możliwościom zarządzania pracą sieci poprawi się jakość dostarczanej odbiorcom energii elektrycznej, a także zwiększy się liczba i moc OZE, jakie będzie można przyłączyć do sieci bez konieczności jej przebudowy.

- Skalę pozostających do rozwiązania problemów organizacyjnych i technicznych niech zobrazuje informacja, iż w 2017 roku w sieci Oddziału Łódź pracowało około tysiąca instalacji prosumenckich, a dziś - 28 tysięcy - powiedział podczas spotkania w Białej Witold Filipiński, dyrektor Dep. Usług Dystrybucyjnych Oddziału Łódź. - Włączając się w Projekt Aktywny Prosument, po raz drugi możecie Państwo wpłynąć na otoczenie. Wcześniej były to przesłanki ekonomiczne i ekologiczne. Dzisiaj
będą to nowatorskie rozwiązania techniczne, które dzięki współpracy ze środowiskiem naukowym będzie można wykorzystać także w innych obszarach sieci
- zachęcał mieszkańców dyrektor Filipiński. 

Udział w projekcie daje możliwość budowania nowych relacji pomiędzy OSD a prosumentami. Prosument, udostępniając operatorowi własne urządzenia do sterowania, ma nie tylko wpływ na funkcjonowanie sieci, ale też współuczestniczy w procesie zmian prawnych w obszarze energetyki.

90 proc. zebranych zadeklarowało przystąpienie do projektu

Zainstalowany system pozwoli na ograniczenie wzrostów napięcia spowodowanych pracą instalacji prosumenckich i zlikwiduje przyczynę wyłączeń źródeł PV, a instalacje prosumenckie z zasobnikiem energii będą mogły pracować również przy braku napięcia w sieci zasilającej. Przejrzyste zasady udziału w projekcie oraz omówione korzyści sprawiły, że deklarację przystąpienia do Projektu Aktywny Prosument złożyło 90 proc. odbiorców obecnych na spotkaniu. 

Projekt „Zarządzanie pracą sieci dystrybucyjnej niskiego napięcia z uwzględnieniem aktywnej roli prosumenta", realizowany w ramach Działania 4.1 Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 przez konsorcjum złożone z PGE Dystrybucja, Politechniki Łódzkiej (Lider Projektu), Politechniki Lubelskiej oraz firmy Apator Elkomtech. Współfinansowany jest ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, nr umowy POIR.04.01.02-00-0007/17. Jego całkowita wartość wynosi 4 mln zł, w tym wartość dofinansowania to blisko 3 mln zł. Zakończenie projektu przewidziano na wrzesień 2021 r.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site