Białostocki Oddział kontynuuje spotkania z Samorządami

Plany dotyczące rozwoju regionu, pod względem dostaw energii elektrycznej, zaprezentowano przedstawicielom samorządów podczas Piątego Regionalnego Forum Energetycznego, które odbyło się 21 września 2021 r. w Białymstoku

PGE Dystrybucja Oddział Białystok powróciła do sprawdzonej już formy współpracy z samorządami tj. osobistych spotkań. W piątej edycji Forum wzięło udział ponad 140 osób, wśród nich m.in. wojewoda Podlaski Bohdan Paszkowski oraz wicemarszałek województwa podlaskiego Marek Olbryś. W spotkaniu uczestniczyli starostowie, prezydenci, burmistrzowie, wójtowie oraz delegowani przedstawiciele samorządów z województwa podlaskiego i warmińsko – mazurskiego, jak również przedstawiciele Wojewódzkiego Centrum Zarządzania Kryzysowego i Państwowej Straży Pożarnej.

 

fgroum-ob2.jpg

Podczas wydarzenia energetycy podsumowali realizację działań inwestycyjnych i modernizacyjnych w na terenie funkcjonowania Oddziału Białystok. W 2020 r. Oddział zainwestował na terenie województwa podlaskiego i warmińsko-mazurskiego ponad 278 mln zł. Dzięki temu przebudowano m.in stacje transformatorowe w Sejnach i Lewkowie. W sumie poddano modernizacji oraz wybudowano od podstaw 506 km linii średniego i niskiego napięcia oraz 278 stacji transformatorowych SN/nN. Z kolei na poziomie średniego napięcia przyłączono 43 odbiorców oraz 3164 odbiorców na poziomie niskiego napięcia.

- Pamiętajmy, że modernizacja i rozbudowa infrastruktury elektroenergetycznej może być realizowana tylko przy dobrej współpracy z lokalnymi samorządami. Inwestycje, które PGE Dystrybucja każdego roku realizuje na Podlasiu, Warmii i Mazurach są skierowane do mieszkańców naszego regionu –  podkreślał Jacek Michał Płoński, Dyrektor Generalny białostockiego oddziału PGE Dystrybucja.

W najbliższych latach PGE Dystrybucja Oddział Białystok planuje przede wszystkim budowę i modernizację sieci średniego i niskiego napięcia. W dalszym ciągu Spółka będzie kablować sieć średniego napięcia, budować linie 110 kV oraz przyłączać nowych odbiorców.

 

forum-ob1.jpg

Dużo uwagi podczas Piątego Forum Samorządowego w Białymstoku poświęcono problematyce związanej  z oświetleniem ulicznym. Wiceprezes zarządu PGE Dystrybucja Jan Frania wielokrotnie podczas spotkania podkreślał, że Spółce zależy, by uporządkować z samorządami sprawy własnościowe oświetlenia ulicznego. Chcemy też wypracować przejrzyste zasady współpracy z firmami zewnętrznymi, które zajmują się konserwacją oświetlenia– podkreślał Jan Frania.

Podczas Forum omawiano także zagadnienia związane z odnawialnymi źródłami energii. Przedstawione zostały obowiązujące w Spółce procedury związane z przyłączaniem nowych podmiotów do sieci elektroenergetycznej. Poruszona została także tematyka pewności dostaw energii elektrycznej i wpływu instalacji fotowoltaicznych na pracę sieci elektroenergetycznej.

W dyskusjach, które toczyły się po wystąpieniach przedstawicieli Spółki, wszyscy uczestnicy Forum zgodnie podkreślali, że współpraca przy planowaniu i rozbudowie infrastruktury elektroenergetycznej, poprawiającej stabilność dostaw energii elektrycznej przynosi korzyści inwestorom, samorządom lokalnym oraz mieszkańcom regionu. Kontakty nawiązane podczas tego spotkania będą z pewnością kontynuowane w formie roboczej współpracy na szczeblach Rejonów Energetycznych.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site