„Bliżej wspólnych spraw” – IX Forum Energetyczne PGE Dystrybucja Oddział Warszawa

Plany inwestycyjne, utrzymanie sieci, usuwanie awarii, przyłączenia nowych klientów - te i wiele innych tematów było poruszanych podczas IX Forum Energetycznego organizowanego przez warszawski oddział PGE Dystrybucja. Organizowane na Mazowszu konferencje zapoczątkowały cykl tegorocznych forów, które odbędą się we wszystkich Oddziałach PGE Dystrybucja.

Organizacja Forum Energetycznego jest kontynuacją długoletniej tradycji spotkań władz lokalnych z przedstawicielami spółki PGE Dystrybucja. Ich celem jest prowadzenie dialogu, wymiana stanowisk, opinii i informacji między operatorem systemu dystrybucyjnego a lokalnymi władzami i urzędnikami.

Przyjęta w tym roku formuła - „Bliżej wspólnych spraw” zakładała organizację spotkań w czterech lokalizacjach, dedykowanych samorządowcom w poszczególnych Rejonach Energetycznych warszawskiego oddziału spółki. Podobnie jak w latach ubiegłych otwartość energetyków spotkała się dużym zainteresowanie mi pozytywnym odbiorem uczestników.

 

forum-garwolin-a.jpg

W wystąpieniach prezentowanych podczas Forum omawiane były kwestie związane z najważniejszymi inwestycjami, które zostały ostatnio zrealizowane i będą prowadzone w najbliższych latach.

- W 2022 roku kwota inwestycji w Oddziale Warszawa przekroczyła 500 mln zł, a wiele z nich było możliwych do przeprowadzenia dzięki dobrej współpracy i przychylności lokalnych władz - mówił Sylwester Szczensnowicz, Dyrektor Generalny PGE Dystrybucja Oddziału Warszawa. – Przy wszystkich wspólnych działaniach kierujemy się zasadą uzyskiwania obopólnych korzyści, w której zarówno my, jak i nasi partnerzy pracujemy dla osiągnięcia najlepszych rozwiązań dla naszych odbiorców i mieszkańców – dodaje.

Podczas spotkań wiele uwagi poświęcono tematyce współpracy z gminami przy realizacji prac eksploatacyjnych, szczególne w kontekście przycinek zadrzewienia w pobliżu linii energetycznych. Dokładnie przedyskutowano m.in. problemy uzyskania dostępu do infrastruktury zainstalowanej w pasach drogowych oraz na prywatnych posesjach. Jednym z najważniejszych elementów obrad było omówienie procedury postępowania w przypadku wystąpienia masowych awarii sieciowych - szczególnie w aspekcie współpracy z policją oraz jednostkami straży pożarnej. Ze strony władz lokalnych i obecnych na spotkaniach reprezentantów służb padały deklaracje pomocy energetykom pod kątem wymiany informacji, wsparcia sprzętowego oraz uczestnictwa w prowadzonych działaniach.

 

forum-garwolin-b.jpg

Zarówno przedstawiciele PGE Dystrybucja, jak i samorządowcy zgodnie podkreślili potrzebę systematycznych spotkań i współpracy w procesie przygotowania inwestycji, który jest kluczowy dla właściwego funkcjonowania sfery publicznej.

Kolejne forum odbędzie się w maju 2023 roku i będzie kierowane do gmin położonych na terenie Oddziału Skarżysko-Kamienna. 

dystrybucja_site pgedystrybucja_site