Broszura informacyjna dotycząca wizyt przedstawicieli PGE Dystrybucja u Odbiorców

Zapewnienie bezpieczeństwa Pracownikom oraz ochrona Klientów to w czasie pandemii koronawirusa priorytet działania PGE Dystrybucja. To właśnie bezpieczeństwo Pracowników determinuje niezawodność dostaw energii elektrycznej do Odbiorców.

 

Wszelkie prace eksploatacyjne przy układach pomiarowych energii elektrycznej, w tym związane z odczytami wskazań liczników i przyłączaniem mikroinstalacji, realizowane są w Spółce z zachowaniem środków bezpieczeństwa oraz obowiązujących wymagań sanitarnych. Dodatkowo, aby zminimalizować ryzyko zarażenia się koronawirusem oraz poinformować Klientów o zasadach obowiązujących podczas bezpośrednich wizyt Pracowników PGE Dystrybucja u Odbiorców, Spółka przygotowała specjalną broszurę informacyjną.

Broszura stanowi zbiór najważniejszych informacji nt. możliwych wizyt Pracowników PGE Dystrybucja w lokalach Odbiorców. Najczęściej wizyty bezpośrednie związane są z odczytami wskazań liczników, ale w dokumencie przywołano także pozostałe możliwe powody: wymianę urządzeń pomiarowych, kontrolę legalności pobierania energii elektrycznej czy sprawdzenie eksploatacyjne układu pomiarowego, jego parametryzację i konfigurację. Wskazano również, kto i na jakich zasadach może pojawić się w domu Klienta.

Broszura do pobrania poniżej.

dystrybucja_site pgedystrybucja_site