Budowa rozdzielni 110 kV i podstacji trakcyjnych w Oddziale Białystok

W ramach modernizacji linii kolejowej relacji Białystok-Warszawa na majątek PGE Dystrybucja zostanie przekazana rozdzielnia sieciowa RS Kietlanka. Inwestycja zasili Podstację Trakcyjną Kietlanka.

Wybudowana rozdzielnia jest nowym obiektem, skonstruowanym od podstaw. Wybudowana infrastruktura energetyczna to nie tylko rozdzielnia, ale też jej zasilanie linią kablową 110 kV z istniejącej już sieci napowietrznej 110 kV (relacji Czyżew-Małkinia). Inwestycja wymagała budowy około kilometra linii kablowej 110 kV.

Z rozdzielni zasilana jest podstacja trakcyjna Kietlanka. Zastosowano tu nowoczesne moduły w izolacji napowietrznej, które zajmują mniej miejsca niż tradycyjna aparatura, co pozwala na zmniejszenie rozmiarów rozdzielni. Inwestycja o wartości 10 mln zł została zrealizowana w bardzo krótkim czasie.

Jak mówi Jacek Michał Płoński, Dyrektor Generalny Oddziału Białystok: „Dzięki zrealizowaniu tej inwestycji pojawi się zupełnie nowa jakość zasilania trakcji energetycznej pociągów wysokiej prędkości, a co za tym idzie podróż relacji Białystok-Warszawa ulegnie znacznemu skróceniu".

dystrybucja_site pgedystrybucja_site